Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Arbejdsdag 2017 - Søndag d. 28. maj 10-16

Skrevet af Christian Bech .

Kære alle beboere!

Igen i år afholdes der arbejdsdag i gårdene (mødested: Store gård), hvor vi vil få sat lidt ekstra skik på ejendommen og runder af med lækker grillmad bagefter.

Tidsplan: Kl. 10-13 arbejder vi, kl. 13-16 spiser og hygger vi.
Har du ikke mulighed for at deltage i arbejdet, er du stadig meget velkommen til at spise med.
Af hensyn til bestilling af mad bedes du meddele os, hvor mange I deltager.

 

Tilmelding til arbejdsdag (mad)
Ring/sms 30 46 83 25 eller skriv email til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Svar udbedes senest fredag d. 19. maj.

 

Cykeloprydning

Forud for arbejdsdagen vil alle cykler og barnevogne
blive påsat en lille kontrolmærkat.

Hvis du ikke vil have at din cykel/barnevogn fjernet, skal du sørge for at fjerne mærkaten inden arbejdsdagen.

Alle cykler og barnevogne, der stadig har mærkater på, vil blive sat til side og opbevaret en måned, hvorefter de bortskaffes.

 

Vi glæder os til at se dig!

Mvh.
Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 30. marts samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Jette, Jacob

 • Der er igen konstateret tyveri af cykler fra cykelkældrene. Vi opfordrer til, at man altid låser sin cykel fast med en god lås, da vi ikke kan lave om på, at vi er en gård hvor mange har adgang.
 • Der arbejdes i øjeblikket på at der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling om fælleslån samt frasalg af tagarealer til tirsdag d. 16. maj. Beslutningsmaterialer vil blive fremsendt forinden.
 • Bestyrelsen godkendte at lejemålet på Toftegårds Allé 49 (tidl. låseforretning) kan genudlejes til en cykelhandler.
 • Der er iværksat udbedring af undergravning forårsaget af rotter, i kloakkerne nær toiletbygningen i store gård. Bekæmpelsen af rotter er vigtig, og vi henstiller til at beboerne husker altid at lukke affaldscontainere efter sig, så rotterne ikke kan gå i dem.
 • Arbejdsdag i gårdene blev fastsat til søndag d. 28. Maj (kl. 10-15). Sæt kryds i kalenderen, det plejer at være meget hyggeligt og socialt. Vær opmærksom på, at der vil blive sat kontrollapper på alle cykler, således at vi kan fjerne de cykler, der fremstår uden ejer.
 • Ejerforeningen har på det seneste fået en del flere firbenede venner, som lejlighedsvist kommer på besøg i gårdene. Vi skal derfor for god ordens skyld høfligt minde alle hundeejere om, at det er deres ansvar at fjerne diverse efterladenskaber.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 25. april kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

Resume af bestyrelsesmøde 2. marts samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Christian

 • Bestyrelsen har på baggrund af en forespørgsel taget en principiel beslutning om, at der ikke gives tilladelse til at have altaner i stueetagen, da dette i praksis vil mindske gårdarealet.
 • Bestyrelsen har igangsat en løbende vedligeholdelsesopgave med at udskifte opgangsdøre, i den forbindelse vil der også blive sat vågelys op i de opgange som får skiftet døre.
 • Vi har ikke længere en serviceaftale på vores "naboskab" og opfordrer derfor alle beboere til at tænke en ekstra gang over hvad der bliver lagt i naboskabet og hvad der kommer i storskrald. Viceværten vil fremover også se til skabet.
 • Bestyrelsen arbejder på en løsning for at få sat nye cykelstativer (i 2 etager) op i lillegård, som den vi kender fra Valby station.
 • Bestyrelsen har været i dialog med Wind administration og foreningens advokat ang. de juridiske aspekter i frasalget af loftsarealer og forventer snart at kunne sende et særskilt nyhedsbrev ud om dette.
 • Flere beboere oplever problemer med at det kolde vand er varmt. Det skyldes i langt de fleste tilfælde, at der er en eller flere beboere, hvis blandingsbatteri er i stykker, og derfor mikser det varme og kolde vand. Bestyrelsen opfordrer derfor alle til kun at bruge godkendte blandingsbatterier.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 30. marts kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

Resume af bestyrelsesmøde 9 februar samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Brian

 • Bestyrelsen konstitueredes jf. ejerforeningens vedtægter. Christian ønskede ikke at genopstille som formand og i stedet valgtes Tore som ny formand.
 • Bestyrelsen besluttede at mødes fast den sidste tirsdag i måneden, næste møde dog først torsdag d. 2. marts.

Opfølgning på den ordinære generalforsamling 1. februar:

 • Bestyrelsen opfatter det som sit mandat at kunne uddelegere referattagning til personer udenfor bestyrelsen, dog også at referat bør tages af en uvildig som ikke er dirigent.
 • To mindre fejl i bestyrelsens Årsberetning ang. Afløb/vandtryk og AirBnB vil blive rettet, og fremsendt sammen med referatet, som kan forventes indenfor 4 uger af generalforsamlingens afholdelse.
 • Beboere, der oplever lavt vandtryk anmodes fortsat om at rette henvendelse til bestyrelsen, dog understreger vi endnu engang, at såfremt fejlen ligger på beboernes egne rør eller installationer, vil regningen påfalde lejligheden.
 • AirBnB: Bestyrelsen vil meget gerne undersøge nærmere hvordan ejerforeningen skal forholde sig til udlejning via AirBnB. Vi vil meget gerne kontaktes af beboere - både fortalere og kritikere, der ønsker at indgå i en arbejdsgruppe mht. AirBnB.
 • Cykelparkering: Bestyrelsen vil undersøge løsninger til at skabe mere plads til cykelparkering i både store- og lille gård, f.eks. ved at indkøbe to-etagers cykelstativer.
 • Lys i opgange: I nogle opgange er der udskiftet til LED-pærer, som med vilje står tændt på vågeblus, og dette er normalt. Dog ønskes bestyrelsen at blive kontaktet af beboere, der opdager lys der brænder for fuldt blus hele dagen.
 • Der blev stillet spørgsmål til, om bestyrelsen har mandat til at bruge et større beløb på at forberede et frasalgsprojekt. Bestyrelsen har aldrig regnet med andet var tilfældet, da dette var bestyrelsens opfattelse efter tagprojektet blev besluttet på den ekstraordinære generalforsamling sidste år. Bestyrelsen anser det for at være i ejerforeningens bedste interesse at bruge disse midler på at forberede et velfunderet oplæg, og bemærker endvidere, at hele beløbet dækkes af byg-op projektet, såfremt dette vedtages.
 • Salgsprisen for loftsarealerne blev også påpeget som værende for lav. Bestyrelsen, hvoraf 4 medlemmer ikke ønsker at deltage i byg-op projekt, er af den holdning, at prisen giver udtryk for det faktum, at arealerne ikke kan sælges på almindelige markedsvilkår, da det kun er eksisterende 4. sals ejere, der kan byde på arealerne. Alternativet ville være at sælge til nye lejligheder, hvilket bestyrelsen ikke tror kan lade sige gøre juridisk. Prisen på 4.500 kr. Pr. m2 er derfor et kompromis, som på den ene side sikrer at ejerforeningen ikke får kr. 0 for arealerne, og på den anden side gør det attraktivt for byg-op projekter. Som det er tilfældet nu, har flere byg-op projekter sagt fra, fordi prisen var for høj.
 • Bestyrelsen vil nu sætte turbo på, således at vi snart kan komme videre med at udskifte taget samt få besluttet at optage fælleslån, og forhåbentligt kan vi indkaldet til ekstraordinær generalforsamling om dette meget snart. Grundet det juridiske aspekt i afstemningen foreslår bestyrelsen endvidere at afstemningen dirigeres af ejerforeningens jurist.

Andet:

 • Vi har for nyligt haft flere problemer med at kontakte beboerne, bla. I forbindelse med en vandskade. Vi håber derfor at alle beboere – for deres egen skyld – vil kontakte Wind Administration, eller bestyrelsen, og oplyse os jeres kontaktoplysninger (telefon, email), således at vi kan kontakte jer, særligt i nødssituationer som brand, vandskade mm.
 • Vi bemærker endvidere, at I skal huske at registrere gulvvarme (dvs. gulvvarme der er tilsluttet ejerforeningens vandrør) hos Wind Administration, da dette ellers opfattes som at snyde fællesskabets varmeregnskab.
 • Vi beder venligst beboerne ikke låse cykler fast til gelændre (nær trappeafsatser) i gårdene, da dette gør det svært at komme forbi med snerydningsmaskinen, uden at beskadige cyklerne.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 2. marts kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Resume af bestyrelsesmøde 25 januar samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Tore, Jette, Brian

• Det bemærkes at det jf. husordenen ikke er tilladt at støje unødvendigt i opgangene, da det kan være til stor gene for øvrige beboere, og bestyrelsen tillader sig derfor at rette henvendelse i forbindelse med en konkret klage.
Betalingsparkering: Vi gør opmærksom på, at der indføres betalingsparkering rundt om ejendommen pr. 1. marts 2017, og at beboere selv er ansvarlige for at søge om parkeringstilladelse. Københavns kommune oplyser, at der vil blive sendt brev om dette til samtlige beboere, men derudover henviser vi til deres hjemmeside.
Byttestationen: Der har været en lidt kedelig tendens til at området omkring byttestationen roder til med ting der ikke kan bruges. Vi gør derfor opmærksom på, at det kun er selve bytteskabet, der skal benyttes til at bytte ting. Større ting bør som udgangspunkt sættes som storskrald, og alternativt kan man forinden forsøge at bytte det via facebook gruppen.
• Vi forsøger at genoprette hækken nær kældertoilettet i store gård, og henviser derfor til at man ikke går igennem hækken.
• Nogen har sat en række ting i den store cykelkælder i store gård, herunder blandt andet flyttekasser, hvilket ikke er tilladt. Tingene vil blive forsynet med et skilt, og bortskaffet efter 14 dage.

Næste bestyrelsesmøde (konstituerende) er foreløbigt planlagt til onsdag d. 8. februar kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene