Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Ang. montering af renseklapper på faldstammer på loftet

Skrevet af Christian Bech .

Som forberedelse til snarlig rensning af faldstammer, skal Lyngholm Kloak Service montere renseklapper på faldstammerne. Dette sker på den del af faldstammen som går mellem loftet og taget (dvs. i loftrummene).

Følgende opgange er berørt:
- Rasmus Rasks Vej 2
- Alle opgange på Lyshøjgårdsvej
- Alle opgange på Toftegårds Alle

Hvis du har et loftrum med en faldstamme, er det derfor vigtigt at du afleverer en nøgle til Viceværten inden onsdag 1/11 (om morgenen).

Du skal desuden sikre, at der er ryddet omkring røret, så Lyngholm kan arbejde.

Hvis der ikke er afleveret en nøgle, vil låsen til loftrummet blive klippet op for beboerens regning.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 26. september samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Brian, Jacob

 • Bestyrelsen beklager de mange nye udfald der har været på det varme vand på Toftegårds Allé. Problemet er ikke let at lokalisere, men der arbejdes ud fra forskellige teorier, såsom defekte blandingsbatterier og for lavt pumpetryk. Der har dog ikke været flere klager på det seneste, så vi krydser fingre for, at de seneste tiltag har hjulpet, men modtager naturligvis gerne nye henvendelser, såfremt der opstår flere problemer.
 • Bestyrelsen indskærper i øvrigt, at den ikke kan kontaktes via facebook, som udelukkende er et socialt forum og ikke en kommunikationskanal. I tilfælde af udfald på det varme vand skal altid vicevært og/eller bestyrelse kontaktes pr. telefon eller email.
 • Der henvises endvidere til toiletbygningen i store gård, der indeholder badefaciliteter til fælles afbenyttelse ved helt akut behov.
 • I en opgang på Toftegårds Allé er en stigstreng sunket 2 cm ned, efter en køkkenrenovation. Vi gør derfor venligst alle beboere opmærksomme på, at stigstrenges bærevne bør undersøges, inden udskiftning af eksisterende installationer igangsættes. Det bemærkes endvidere også, at alle ændringer til installationer, som ikke er godkendte af bestyrelsen, opfattes som ulovlige.
 • Restaurant Barakat har nu fået korrigeret sit nye udluftningssystem, således at støjgener gerne skulle være blevet reduceret.
 • Der er flere steder konstateret en del skidt i tagrenderne, men da de alligevel snart bliver udskiftet i forbindelse med tagudskiftningen, og på grund af de høje omkostninger forbundet med lift, besluttedes det at ikke rense dem i denne omgang.
 • Bestyrelsen gør opmærksom på, at præcedens i ejerforeningen hvad gælder bekæmpelse af skadedyr, der kan være forvoldte af beboerne selv såsom væggelus og kakerlakker, betales af beboerne selv.
 • Bestyrelsen har modtaget en klage over støj fra udsugning hos en tandlæge. Sagen er overdraget til Datea, som vi håber vil gøre noget ved sagen.
 • Bestyrelsen har modtaget en henvendelse ang. hvornår betaling for tagudskiftning skal ligge, og hvad prisen kan forventes at være. Tagudskiftningen ligger pt. til ansøgning om byggetilladelse hos Københavns kommune, og det forventes at egenbetalingen skal foreligge ca. i marts eller april måned 2018. Beløbet vil udgøre op til ca. 11.695 pr. fordelingstal, men forventes at blive mindre (igennem udbudsforretning og frasalg af loftsarealer).
 • Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Resume af bestyrelsesmøde 29. august samt generel orientering

Skrevet af Super User .

Afbud på mødet: Ingen

 • Henvendelser til bestyrelse/vicevært: Husk, at henvendelser til bestyrelse og vicevært bedst foretages via telefon, mail eller kontaktformular (hjemmesiden). Facebook-gruppen er ikke beregnet til sådanne henvendelser, men som et uformelt forum for beboerne.

 • Problemer med varmt/koldt vand på TGA 41–47: Vi opfordrer beboerne til at tjekke blandingsbatterier om morgenen, inden man går i bad: Hvis det er meget varmt eller meget koldt, så skal det udskiftes. Det påvirker ikke kun den enkelte lejlighed, men hele opgangen. Vi beder endvidere om at alle udfald og indfald af varmt vand indberettes, så vi kan få et bedre billede af omfanget: „hvor og hvornår”. Vi vil snarest varsle og indsamle nøgler, så vi kan gennemføre en komplet gennemgang af VVS-installationerne i de berørte opgange.

 • Vi gentager: Pga. de seneste problemer med at sikre adgang til lejligheder i forbindelse med planlagte servicebesøg, har bestyrelsen besluttet at udgiften til forgæves udkørsel fremover vil blive opkrævet de lejligheder, der har været dette overhørig.
  Hold derfor godt øje med opslag på tavlerne i opgangen og sedler i din postkasse for ikke at få et girokort!

 • Tag- og facaderenovering: Projektet kører efter planen. De indledende undersøgelser af tagspær m.m. er i gang. Selve tag- og facadearbejdet forventes at gå i gang primo 2018 og vare året ud. Bestyrelsen har på flere opfordringer endnu engang drøftet mulighederne for et fælleslån til finansiering af projektet, og konklusionen er, at det ikke kan lade sig gøre uden den vedtægtsændring, som nyligt blev forkastet. Der kommer altså ikke et fælleslån. Bestyrelsens forventning er, at den enkelte ejers andel vil blive opkrævet i foråret 2018. Vi håber, at dette vil give tilstrækkelig tid til at finansiere beløbet på egen hånd.

 • Støj og lugt fra erhverv: I tilfælde af støj- og/eller lugtgener fra erhverv, kan man kontakte Københavns Kommune via www.kk.dk/støj

 • Skadedyr: Problemet med kakerlakker på Toftegårds Allé ser ud til at være løst. Vi opfordrer dog fortsat beboerne på til at være opmærksomme, også på fx rotter.

 • Cykel-P lille gård: Der kommer snart flere cykelstativer i lille gård. Vi opfordrer i øvrigt til at stille cykler i cykelkældrene, hvis de ikke bruges i en længere periode.


Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. september kl. 19.00.
Information findes også på hjemmesiden: www.toftegaardene.dk
Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

Resume af bestyrelsesmøde 8. august samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet:Brian, Jacob

Pga. Tores fraflytning trådte Brian ind i bestyrelsen, og blev ligeledes også enstemmigt valgt som ny formand uden kampvalg.

Problematikker vedr. sikringer der springer samt øget støjniveau fra Barakats nye udluftningsrør er blevet adresseret overfor udlejer, og i færd med at blive bragt i orden.

Pga. de seneste problemer med at sikre adgang til lejligheder i forbindelse med planlagte servicebesøg, har bestyrelsen besluttet at udgiften til forgæves udkørsel fremover vil blive opkrævet de lejligheder, der har været dette overhørig. Hold derfor godt øje med opslag på tavlerne i opgangen, samt i din postkasse, for at undgå at få et girokort!

Fælleslån til tagprojekt: Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere beboere, som er kede af atvedtægtsændringen, der skulle muliggøre etfælleslån, blev forkastet på seneste ekstraordinære generalforsamling, og derfor nu har svært ved at anskaffe beløbet kontant. Bestyrelsens forventning er, at beløbet vil blive opkrævet i foråret 2018. Vi håber, at dette vil give tilstrækkelig tid til at optage lån på egen hånd.
Beløbet der opkræves er som udgangspunkt de kr. 11.695 pr. fordelingstal, som er rammen for det tag- og facadeprojekt der blev vedtaget i maj 2015. På den ekstraordinære generalforsamling i juni i år blev det vedtaget at finansiere en del af dette projekt igennem frasalg af loftsarealer. Afhængig af om der kan opnås de nødvendige byggetilladelser forventes dette frasalg at kunne reducere betalingen pr. fordelingstal på op til 10%.
Bestyrelsen vil derudover vurdere, om vedtægtsændringen, der kan muliggøre et fælleslån, skal prøves på endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Det er blevet indskærpet overfor erhvervene i store gård, at gårdtoilettet er til fælles afbenyttelse, også for gårdenes beboere, og at adgang ikke må afvises.

Der er blevet observeret flere rotter samt et enkelt tilfælde af kakerlakker, som nu er i gang med at blive håndteret af skadedyrsbekæmpelsen.

Indkøb af nyt festtelt er udskudt til næste sæson, da ejerforeningen har haft en del ekstraordinære udgifter i år.

Der arbejdes videre på at etablere flere cykelstativer i lille gård.

Klager over erhverv (røg og støj): Bestyrelsen henviser til, at den korrekte måde at håndtere klager over gener fra erhverv såsom røg og støj, er at kontakte Københavns Kommune via linket: https://www.seerupit.com/klageovervirksomhed/

Naboskab: Bestyrelsen bemærker, at der fortsat er problemer med store genstande (såsom senge og sofaer), der sættes ved naboskabet. Dette er ikke hensigten. I naboskabet må kun forefindes ting, som kan være inde i selve skabet. Større effekter skal placeres i Storskrald, og kan evt. adviseres på ejerforeningens Facebook-side.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.29. augustkl. 19.00.

Ny ekstraordinær generalforsamling nu på tirsdag

Skrevet af Christian Bech .

Der er på ny indkaldt til ekstraordinær generalforsamling nu på tirsdag d. 27. juni kl. 18.00 i Valby Kulturhus, med henblik på afstemning om frasalg af loftsarealer, på grund af manglende fremmøde sidst.

Afstemningsmateriale er fremsendt pr. mail og/eller brevpost. Manger du din indkaldelse kan du finde den her.

Du kan aflevere fuldmagt til afstemningen pr. mail til Wind Administration på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller i bestyrelsens postkasse på Lyshøjgårdsvej 39 i kælderen (din gadenøgle passer til døren).

 

Mvh

Bestyrelsen,