Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Resume af bestyrelsesmøde 29. august samt generel orientering

Skrevet af Super User .

Afbud på mødet: Ingen

  • Henvendelser til bestyrelse/vicevært: Husk, at henvendelser til bestyrelse og vicevært bedst foretages via telefon, mail eller kontaktformular (hjemmesiden). Facebook-gruppen er ikke beregnet til sådanne henvendelser, men som et uformelt forum for beboerne.

  • Problemer med varmt/koldt vand på TGA 41–47: Vi opfordrer beboerne til at tjekke blandingsbatterier om morgenen, inden man går i bad: Hvis det er meget varmt eller meget koldt, så skal det udskiftes. Det påvirker ikke kun den enkelte lejlighed, men hele opgangen. Vi beder endvidere om at alle udfald og indfald af varmt vand indberettes, så vi kan få et bedre billede af omfanget: „hvor og hvornår”. Vi vil snarest varsle og indsamle nøgler, så vi kan gennemføre en komplet gennemgang af VVS-installationerne i de berørte opgange.

  • Vi gentager: Pga. de seneste problemer med at sikre adgang til lejligheder i forbindelse med planlagte servicebesøg, har bestyrelsen besluttet at udgiften til forgæves udkørsel fremover vil blive opkrævet de lejligheder, der har været dette overhørig.
    Hold derfor godt øje med opslag på tavlerne i opgangen og sedler i din postkasse for ikke at få et girokort!

  • Tag- og facaderenovering: Projektet kører efter planen. De indledende undersøgelser af tagspær m.m. er i gang. Selve tag- og facadearbejdet forventes at gå i gang primo 2018 og vare året ud. Bestyrelsen har på flere opfordringer endnu engang drøftet mulighederne for et fælleslån til finansiering af projektet, og konklusionen er, at det ikke kan lade sig gøre uden den vedtægtsændring, som nyligt blev forkastet. Der kommer altså ikke et fælleslån. Bestyrelsens forventning er, at den enkelte ejers andel vil blive opkrævet i foråret 2018. Vi håber, at dette vil give tilstrækkelig tid til at finansiere beløbet på egen hånd.

  • Støj og lugt fra erhverv: I tilfælde af støj- og/eller lugtgener fra erhverv, kan man kontakte Københavns Kommune via www.kk.dk/støj

  • Skadedyr: Problemet med kakerlakker på Toftegårds Allé ser ud til at være løst. Vi opfordrer dog fortsat beboerne på til at være opmærksomme, også på fx rotter.

  • Cykel-P lille gård: Der kommer snart flere cykelstativer i lille gård. Vi opfordrer i øvrigt til at stille cykler i cykelkældrene, hvis de ikke bruges i en længere periode.


Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. september kl. 19.00.
Information findes også på hjemmesiden: www.toftegaardene.dk
Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

Resume af bestyrelsesmøde 8. august samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet:Brian, Jacob

Pga. Tores fraflytning trådte Brian ind i bestyrelsen, og blev ligeledes også enstemmigt valgt som ny formand uden kampvalg.

Problematikker vedr. sikringer der springer samt øget støjniveau fra Barakats nye udluftningsrør er blevet adresseret overfor udlejer, og i færd med at blive bragt i orden.

Pga. de seneste problemer med at sikre adgang til lejligheder i forbindelse med planlagte servicebesøg, har bestyrelsen besluttet at udgiften til forgæves udkørsel fremover vil blive opkrævet de lejligheder, der har været dette overhørig. Hold derfor godt øje med opslag på tavlerne i opgangen, samt i din postkasse, for at undgå at få et girokort!

Fælleslån til tagprojekt: Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere beboere, som er kede af atvedtægtsændringen, der skulle muliggøre etfælleslån, blev forkastet på seneste ekstraordinære generalforsamling, og derfor nu har svært ved at anskaffe beløbet kontant. Bestyrelsens forventning er, at beløbet vil blive opkrævet i foråret 2018. Vi håber, at dette vil give tilstrækkelig tid til at optage lån på egen hånd.
Beløbet der opkræves er som udgangspunkt de kr. 11.695 pr. fordelingstal, som er rammen for det tag- og facadeprojekt der blev vedtaget i maj 2015. På den ekstraordinære generalforsamling i juni i år blev det vedtaget at finansiere en del af dette projekt igennem frasalg af loftsarealer. Afhængig af om der kan opnås de nødvendige byggetilladelser forventes dette frasalg at kunne reducere betalingen pr. fordelingstal på op til 10%.
Bestyrelsen vil derudover vurdere, om vedtægtsændringen, der kan muliggøre et fælleslån, skal prøves på endnu en ekstraordinær generalforsamling.

Det er blevet indskærpet overfor erhvervene i store gård, at gårdtoilettet er til fælles afbenyttelse, også for gårdenes beboere, og at adgang ikke må afvises.

Der er blevet observeret flere rotter samt et enkelt tilfælde af kakerlakker, som nu er i gang med at blive håndteret af skadedyrsbekæmpelsen.

Indkøb af nyt festtelt er udskudt til næste sæson, da ejerforeningen har haft en del ekstraordinære udgifter i år.

Der arbejdes videre på at etablere flere cykelstativer i lille gård.

Klager over erhverv (røg og støj): Bestyrelsen henviser til, at den korrekte måde at håndtere klager over gener fra erhverv såsom røg og støj, er at kontakte Københavns Kommune via linket: https://www.seerupit.com/klageovervirksomhed/

Naboskab: Bestyrelsen bemærker, at der fortsat er problemer med store genstande (såsom senge og sofaer), der sættes ved naboskabet. Dette er ikke hensigten. I naboskabet må kun forefindes ting, som kan være inde i selve skabet. Større effekter skal placeres i Storskrald, og kan evt. adviseres på ejerforeningens Facebook-side.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d.29. augustkl. 19.00.

Ny ekstraordinær generalforsamling nu på tirsdag

Skrevet af Christian Bech .

Der er på ny indkaldt til ekstraordinær generalforsamling nu på tirsdag d. 27. juni kl. 18.00 i Valby Kulturhus, med henblik på afstemning om frasalg af loftsarealer, på grund af manglende fremmøde sidst.

Afstemningsmateriale er fremsendt pr. mail og/eller brevpost. Manger du din indkaldelse kan du finde den her.

Du kan aflevere fuldmagt til afstemningen pr. mail til Wind Administration på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., eller i bestyrelsens postkasse på Lyshøjgårdsvej 39 i kælderen (din gadenøgle passer til døren).

 

Mvh

Bestyrelsen,

 

 

Rettelse

Skrevet af Christian Bech .

En fejl har indsniget sig i det nyligt udsendte resume: Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 14. juni kl 20:00 i Valby Kulturhus, og ikke kl. 19:00 som tidligere nævnt.

 

Vi beklager fejlen.

Resume af bestyrelsesmøde 30. maj samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Tore, Jonas


Der er nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 14. juni, kl. 20.00 i Valby Kulturhus. Tjek din email eller postkasse, og kontakt bestyrelsen, hvis din indkaldelse endnu ikke er kommet frem.
• Tak til alle for den store indsats igen i år på den årlige arbejdsdag. Hvis du ikke nåede at fjerne mærkaten, og derfor nu mangler din cykel, kan du tjekke om den er blevet flyttet til grusarealet i store gård. Kontakt viceværten for at få den låst op. Øvrige cykler bortskaffes om en måneds tid.
• Som de fleste nok har opdaget, har vi på det seneste gravet en del i store gård. Årsagen er, at vi havde fundet en kloak, hvor rotterne havde gravet sig ud, og som derfor skulle skiftes akut. Efterfølgende fandt vi yderligere 5 brønde som desværre også viste sig at være i meget dårlig stand. Arbejdet er nu udført, men vi mangler stadig en smule brolægning. Da problemet er omfattende, vil den løbende vedligeholdelse af vores kloaknet nu komme på det årlige budget, så vi kan få udskiftet vores gamle kloakker løbende, henover de næste år.
• Bestyrelsen besluttede at de nye døre på Toftegårds plads genopmales, således at de kan få den samme farve som resterende døre og træværk ("vogngrøn") som resten af bygningerne.
• Udluftningsrøret fra Barakat på Toftegårds Allé udskiftes og flyttes, således at udblæsningen føres helt op til tagryggen, hvilket forhåbentligt bevirker, at gener fra mados reduceres. Det nye rør kommer til at løbe op ad ydervæggen mellem Toftegårds Allé 47 th og 49 tv.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 27. juni kl. 19.00.
Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene