Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Rettelse

Skrevet af Christian Bech .

En fejl har indsniget sig i det nyligt udsendte resume: Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 14. juni kl 20:00 i Valby Kulturhus, og ikke kl. 19:00 som tidligere nævnt.

 

Vi beklager fejlen.

Resume af bestyrelsesmøde 30. maj samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Tore, Jonas


Der er nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 14. juni, kl. 20.00 i Valby Kulturhus. Tjek din email eller postkasse, og kontakt bestyrelsen, hvis din indkaldelse endnu ikke er kommet frem.
• Tak til alle for den store indsats igen i år på den årlige arbejdsdag. Hvis du ikke nåede at fjerne mærkaten, og derfor nu mangler din cykel, kan du tjekke om den er blevet flyttet til grusarealet i store gård. Kontakt viceværten for at få den låst op. Øvrige cykler bortskaffes om en måneds tid.
• Som de fleste nok har opdaget, har vi på det seneste gravet en del i store gård. Årsagen er, at vi havde fundet en kloak, hvor rotterne havde gravet sig ud, og som derfor skulle skiftes akut. Efterfølgende fandt vi yderligere 5 brønde som desværre også viste sig at være i meget dårlig stand. Arbejdet er nu udført, men vi mangler stadig en smule brolægning. Da problemet er omfattende, vil den løbende vedligeholdelse af vores kloaknet nu komme på det årlige budget, så vi kan få udskiftet vores gamle kloakker løbende, henover de næste år.
• Bestyrelsen besluttede at de nye døre på Toftegårds plads genopmales, således at de kan få den samme farve som resterende døre og træværk ("vogngrøn") som resten af bygningerne.
• Udluftningsrøret fra Barakat på Toftegårds Allé udskiftes og flyttes, således at udblæsningen føres helt op til tagryggen, hvilket forhåbentligt bevirker, at gener fra mados reduceres. Det nye rør kommer til at løbe op ad ydervæggen mellem Toftegårds Allé 47 th og 49 tv.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 27. juni kl. 19.00.
Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Mangler du din cykel?

Skrevet af Christian Bech .

Der er blevet ryddet op i gamle cykler på arbejdsdagen. Alle cykler med manilla-lap er blevet samlet sammen i store gård. Kontakt viceværten hvis du mangler din cykel - ellers bortskaffes de en måned fra i dag.

 

Mvh

Bestyrelsen

Lukning af varmen

Skrevet af Christian Bech .

Det er nu så varmt, at vi har slukket for varmen for resten af sommeren.

For at undgå at dine termostater 'sætter sig', kan du med fordel skrue dem helt op på maksimum - så er du sikker på at de virker igen, når vi tænder for varmen igen til efteråret.

 

Mvh

Bestyrelsen

 

Resume af bestyrelsesmøde 25 april samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Brian

  • Der er nu monteret nye hoveddøre på Toftegårds Plads. Dørene giver et væsentligt kvalitetsløft, og derfor vil bestyrelsen arbejde for at alle hoveddørene i ejendommen udskiftes over en kommende årrække. Det undersøges dog hvorfor farven ser anderledes ud, og om de skal males om.
  • I samarbejde med Afasicentret undersøges det, om ejerforeningen skal have sat en hjertestarter sat op.
  • Bestyrelsen er ved at runde de sidste ting af til en afstemning om fælleslån samt frasalg af tagarealer til finansiering af tagudskiftning. Vi beklager at dette har trukket ud i så lang tid, men vi forsøger at sikre på at vi ikke har glemt eller overset noget. Vi kan desværre ikke nå at være klar til d. 16. maj som lovet på sidste resume, men er fast besluttede på at afstemningen skal gennemføres onsdag d. 7. juni. Materialer til afstemningen kan derfor forventes tilsendt i uge 21.
  • Der har desværre samlet sig en del effekter i nærheden af bytteskabet, som snarere kan opfattes som storskrald. Der henvises til, at beboere kun sætter ting, der kan være inde i selve skabet, alt andet skal i storskraldsrummet.
  • Den undergravede kloak nær toiletbygningen i store gård er nu ved at blive udbedret. Vi beder venligst alle beboere huske, at man kun må lægge affald i containere der kan lukkes – er containeren fyldt, så benyt venligst en anden, så der ikke er føde til rotterne.
  • Muligheden for et legehus til store gård samt pris undersøges nærmere, men det bemærkes, at huset i så fald skal være certificeret til offentligt brug.
  • Jacobsstigen på legepladsen i store gård er ved at gå i stykker i et trin, hvilket derfor nu udbedres af leverandøren.
  • Bestyrelsen er blevet informeret om, at der alligevel ikke kommer en cykelhandler i den gamle låsesmeds butik på Toftegårds Allé.
  • Bestyrelsen beklager, at resumeerne fra de seneste to møder er kommet for sent ud, og arbejder for at stramme op på dette.
  • Hvis du har ideer eller forslag til ting vi skal have ordnet på arbejdsdagen d. 28. maj, så skriv til bestyrelsen. Og husk at tilmelde dig, hvis du vil spise med når vi griller.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 30. maj kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene