Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

ARBEJDSDAG AFLYST

Skrevet af Super User .

Kære alle beboere!
 
Grundet meget få tilmeldinger, har bestyrelsen valgt at aflyse årets arbejdsdag på søndag d. 26/8
Vi vil planlægge en ny arbejdsdag i foråret 2019
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Grill/Afbrændringsforbud i København

Skrevet af bestyrelsen .

Kære alle

Som følge af det generelle afbrændingsforbud i København er det pt. ikke tilladt at gøre brug af grill og åben grill i gårdene. Eneste undtagelse er elgrill.

Afbrændring_Hovedstadens beredskab

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Arbejdsdag, søndag den 26. august kl. 10-16 ca.

Skrevet af Christian Bech .

Kære alle beboere!

Igen i år afholdes der arbejdsdag i gårdene (mødested: Store gård) hvor vi vil få sat lidt ekstra skik på ejendommen og runder af med lækker grillmad bagefter.

Tidsplan: Kl. 10-13 arbejder vi, kl. 13-16 spiser og hygger vi.

Har du ikke mulighed for at deltage i arbejdet, er du stadig meget velkommen til at spise med.

Af hensyn til bestilling af mad bedes du meddele os, hvor mange I deltager.

Tilmelding til arbejdsdag (mad):

Ring/sms 30 46 83 25 eller skriv email til

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Svar udbedes senest fredag d. 17. august.

 

Cykeloprydning

Forud for arbejdsdagen vil alle cykler og barnevogne blive påsat en lille kontrolmærkat.

Hvis du ikke vil have at din cykel/barnevogn fjernet skal du sørge for at fjerne mærkaten inden

arbejdsdagen. Alle cykler og barnevogne, der stadig har mærkater på, vil blive

sat til side og opbevaret en måned, hvorefter de bortskaffes.

 

Vi glæder os til at se dig!

Mvh,
Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 26. juni samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

  • Årets arbejdsdag afholdes søndag d. 26. August - sæt x i kalenderen allerede nu.
  • I forbindelse med arbejdsdagen vil der vanen tro blive sat lapper op, således at vi kan bortskaffe eventuelle efterladte cykler og barnevogne. Husk at fjerne dine lapper inden arbejdsdagen, så vi ikke kommer til at fjerne noget du skal bruge. Cykler/barnevogne sættes til side 1 måned efter arbejdsdagen, for det tilfælde at lappen ved en fejl ikke er fjernet.
  • Der har været afholdt et lille beboermøde, med henblik på forslag til forskønnelse af Lille gård. Der er fremkommet nogle gode forslag, og der arbejdes videre med disse.
  • De resterende faldstammer, som ikke blev renset i første omgang, vil blive forsøget renset igen i starten af august måned. Hvis du vil sikre at undgå stænk under rensningen, kan du indlevere en nøgle på forhånd - der vil blive skiltet om dette.
  • Bestyrelsen vil i august måned få udarbejdet en tilstandsrapport, som vil indgå som grundlag for at skabe en udvidet vedligeholdesesplan.
  • Arbejdet med udbedring af skimmelsvamp i loftet på bagtrappen, Rasmus Rasks vej 4, er nu afsluttet.
  • Der vil blive indkøbt 2 nye grillstartere, da de eksisterende er gået i stykker.
  • Affaldscontainerne vil i sommer blive vasket af kommunen.
  • Det besluttedes at indkøbe et nyt havetelt, som vil være tilgængeligt fra medio juli måned, da det gamle er kassérbart.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 28. august kl. 19.00.

Resume af bestyrelsesmøde 29. maj samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

• Bestyrelsen har noteret sig, at der rundt omkring er monteret adskillige nøglebokse. Da det kræver bestyrelsens godkendelse at opsætte ting på bygningerne, forbeholder vi os retten til at nedtage disse, eller andre, ikke godkendte effekter.

• Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 22. maj, sættes tagudskiftningsprojektet midlertidigt på hold, indtil der er truffet afgørelse i den stævning, som ejerforeningen har modtaget. Det ser foreløbigt ud til at retssagens hovedforløb kan gennemføres i januar 2019.
• Bestyrelsen har konstateret en del problemer mht. opmagasinerede madvarer samt affald med videre, i porten til lille gård. Der arbejdes intenst på en løsning på disse problemer.
• Bestyrelsen har igangsat et arbejde for at udrede krav til en fremtidig vedligeholdelsesplan, med det formål at sætte fremtidige renovationsarbejder i system.
• Der er fundet et tilfælde af indvendig skimmelsvamp i en bagtrappe på Rasmus Rasks vej 4, som vil blive udbedret.
• Bestyrelsen gennemgik og reviderede sin interne arbejdsliste.
Kakerlakker: Det meldes fra beboerinitiativet, at der er fundet et nyt tilfælde af kakerlakker, som lader til at være et muligt oprindelsessted. Bekæmpelse er igangsat.
• Bestyrelsen vil indhente tilbud på at få træbehandlet terassedækket i lille gård, samt få udbedret de dørindfatninger, som ikke blev ordnet da hoveddørene på Toftegårds Plads blev udskiftet.
• Årets arbejdsdag afholdes i år pga. de mange øvrige aktiviteter, efter sommerferien i august måned.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. Juni, kl. 19.00.