Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Vi har fået byggetilladelse

Skrevet af Jonas Bang Christensen .

Vi har i dag modtaget byggetilladelse til altaner mod gårdsiden. Dog er der endnu ikke givet byggetilladelse til hjørnealtaner mod gårdsiden grundet brandmæssige forhold.

Resumé 25/10-2007

Skrevet af Jonas Bang Christensen .

Skrotning af gamle cykler og barnevogne

Bestyrelsen har de sidste 3 måneder været i gang med at rydde op i cykler og barnevogne i både store gård og lille gård. Vi har i alt markeret næsten 150 cykler og barnevogne til oprydning.

Nu har bestyrelsen så modtaget et anonymt brev (se opsatte bilag) fra en beboer. Beboeren har taget ca. 40 mærkater af cykler og barnevogne i store gård, der ellers var markeret til at skulle skrottes. Det er vi faktisk ret vrede over i bestyrelsen, da vi har lagt en del arbejde i denne oprydning, som ellers skulle være til glæde for os alle.

Det skal for god ordens skyls nævnes, at cykel oprydningen blev varslet af 2 omgange (i skrivelser fra bestyrelsen som denne du læser nu) i samtlige opgange hhv. 3 og 2 måneder før datoen for skrotning af cykler og barnevogne. Ifølge lovgivningen er 1 måneds varsel nok.

Vi skal nu i gang med mærkning i store gård endnu engang, så hold øje med opslag i din opgang, da det er her vi annoncerer meddelelser fra bestyrelsen.


Orientering vedr. altaner

Vi har nu fået byggetilladelse til altaner, dog indtil videre ikke omfattende hjørnealtaner inde i gården grundet brandmæssige forhold.

Næste skridt bliver at indkalde til beboermøde for de kommende altanejere, indbetale restbeløb, samt undersøge om der kan findes en løsning til de berørte hjørnealtaner.

Der afholdes møde i altanudvalget i uge 44 hvor disse emner diskuteres.


Orientering vedr. maling af hoveddøre og epoxy på trapperne

Vi er i gang med at male et antal hoveddøre. Indtil videre er 10 færdigmalede på Lyshøjgårdsvej og Toftegårds Allé.

Der er også blevet lagt epoxy på gulvet på 9 køkkentrapper, med det formål at opnå bedre slidstyrke på gulvene. Det drejer sig om Toftegårds plads 2, 4, 6, 8, 10. Rasmus Rasks Vej 16. Samt Toftegårds Allé 49, 47 og 45.


Udvalg for store gård

Der afholdes møde i udvalget uge 44.


Parkering

På Lyshøjgårdsvej er der anlagt en ekstra handicap parkering. Parkeringsforbuddet vil tilgengæld, på et af kommunen ikke opgivet tidspunkt, blive indsnævret til kl. 9-15.


Generalforsamling

Afholdes d. 6. februar 2008 kl. 19:00 i Medborgerhuset, så sæt kryds i kalenderen.


Næste bestyrelsesmøde

Afholdes torsdag d. 29. november 2007.