Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Resumé 29/11-2007

Skrevet af Maria Eun Hansen .

  • Status på altanprojektet

Der foreligger nu kommunal byggetilladelse til de altaner mod gården og gaden, dog ventes stadig svar ang. hjørnealtanerne mod gården.

 

Mødeindkaldelse

Beboere med interesse herfor indkaldes hermed til altanmøde mandag d. 7. januar, kl. 19:00 i Medborgerhuset i Valby.

Betalingsfristen forventes at blive omkring den 1. februar 2008, men nærmere information herom mv. vil finde sted på mødet.

 

Hvad angår prøvealtanen, vil den som aftalt blive sat op på Rasmus Rask vej i slutningen af jan. eller starten af februar 2008.

Det bemærkes at prøvealtanen ikke primært sættes op for beboernes skyld, men af hensyn til entreprenørernes nærmere udarbejdelse. Dog vil der som aftalt, gives nærmere besked om en besøgsdag, således at dem der har lyst, kan komme og se, hvad de kan forvente sig til sommer.

                                                                 

  • Parkering ved Lyshøjsgårdsvej

Københavns Kommune har konstateret at undertavlen er forkert, hvorfor det hurtigst muligt laves om. Herefter vil der på det første stykke af vejen mod Toftegårds Allé være P-forbud fra kl. 9-17 og på det sidste stykke fra kl. 9-15.

Såfremt nogle har fået bøder alene pga. den fejlagtige skiltning, vil de blive annulleret ved henvendelse til kommunen. P-vagterne skulle eftersigende dog have været opmærksomme herpå.

 

  • Skrald

Bestyrelsen opfordrer til, at der IKKE stilles skrald på køkkentrappen, da det generer i forbindelse med rengøring, samt at skraldet fordeles containerne imellem således at det ikke ophobes i enkelte som hidtil.

 

  • Lille gård

Udvalget til Lille gård har til hensigt at iværksætter sanering af lille gård til foråret 2008.

Resumé 31/5-2007

Skrevet af Maria Eun Hansen .

Udvalg til Storegård
Et nyt medlem er tilkommet. Rebecca bor på Rasmus Raskvej 8.
For så vidt består udvalgets arbejde i oprettelse og udførelse af ønsker til gården. Desuden vil udvalget varetage organisering af affaldscontainere.
         
Udskiftning / reparation af porte til Storegård
Ejerforeningen har modtaget et accepteret tilbud på en ny gitterport med rigel     til Storegård som stedfortræder for ”den grønne” ud til Lyshøjgårdsvej.     Opførsel er derfor på trapperne.

Rengøring af opgange
Bestyrelsen har modtaget en del henvendelser fra beboere pga. dårlig / manglende rengøring i opgangene såvel som på køkkentrappen. Der er sat ekstra fokus her på med håb om forbedringer.

Hunde i gården
Hunde i gården er forbudt, men iht. husreglerne er alm. gennemgang med hunden i snor accepteret.

Resumé 26/4-2007

Skrevet af Maria Eun Hansen .

Lillegård
Vedr. renoveringen af Lillegård er man nu nået så langt, at have tilsluttet sig forslag fra af Arkitektens Have. Det vil være dem der står for det primære arbejde, dog med opfordring til mindre hjælp til nedrivning mv. fra beboerne. Senere opslag herom følger.
Udvalget til Lillegård består af:
Georg Saalbach, Susanne Andersen, Karina Søgaard og Jette Paarup
(alle fra Toftegårds Plads 2).

Oprydning af cykler og barnevogne
Med henblik på at rydde op i gamle cykler og barnevogne, vil der inden for kommende tid, foretages en afmærkning af alle cykler og barnevogne. Er mærket ikke fjernet inden en angivet tid, vil cyklen eller barnevognen blive fjernet.
NB. Opslag herom følger, og vær derfor opmærksom herpå!

Udvalg til Storegård
Vi har nu også et udvalg til Storegård, p.t. bestående af bestyrelsesmedlemmerne, Dennis og Karina. Der ønskes i øvrigt yderligere 2 beboere, som kunne tænke sig at deltage i arbejdet, hvilket primært vil bestå i udførsel af ønsker til forbedringer fra Ejerforeningens beboere.    

Installation af emhætte
Få af beboere har henvendt sig til bestyrelsen mht. hvorvidt det er tilladt at lave huller i bygningens facade fra køkkenet (ud til gården) ved installtion af emhætte.
Bestyrelsen holdning er, at dette ikke vil forbydes, men at der på det kraftigste må henstilles til at det undgås! Igennem alle ejendommene forefindes en særdeles effektiv røgkanal, som vil være langt mere hensigtsmæssig at bruge.
Såfremt en beboer alligevel vælger at lave hul i den gamle bygning opfordres til, at man afslutter hullet med en rist, der passer til husets farve.
 
Opfordring til forældre
Flere er generet af legetøj der ligger i gårdene, og det ville derfor være rart om børnene medbragte det til hjemmet efter leg.


Resumé 30/8-2007

Skrevet af Maria Eun Hansen .

Altanprojektet
Der har været enkelte problemer mht. godkendelse af tegningerne, hvorfor byggetilladelsen stadig er undervejs fra kommunen.
Så snart byggetilladelsen er modtaget, vil altanudvalget indkalde til et nærmere informationsmøde.
Hvad angår betalingen kan alle kommende altanejere påregne, at denne skal foreligge 2 mdr. efter modtagelse af byggetilladelsen, og ca. 5 mdr. fra modtagelsen vil selve byggeprojektet kunne tage sin start.

MÆRKNING AF CYKLER OG BARNEVOGNE
Er du ejer af en eller flere cykler og/eller barnevogn(e) bør du i kommende periode være særlig opmærksom!
På lørdag den 1. sep. 2007 vil ALLE cykler og barnevogne i gården såvel som kælderrum blive afmærket. Ønsker du at beholde din cykel og/eller barnevogn, er det derfor vigtigt, du husker, at fjerne mærket.

ALLE CYKLER OG BARNEVOGNE DER STADIG ER AFMÆRKET DEN 1. NOV. 2007 SENDES BORT!

Hjemmeside – assistance søges!
Ejerforeningen har i længere tid arbejdet på at få en hjemmeside. Vi har derfor et domæne samt groft skitseret ideer hertil. Dog mangler vi lidt teknisk assistance. Har du erfaring / særlig interesse i oprettelse af hjemmesider sammenholdt med en god portion lyst og overskud til at give en hjælpende hånd med, må du snarest meget gerne henvende dig til Dennis Christensen, tlf. 36 16 43 06, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udvalg i lille gård
”Arkitekterne” har givet et tilbud på stakit på kr. 45.000 ekskl. moms. Dette beløb skal deles med nabogården, og ser derfor nogenlunde fornuftigt ud. Udvalget venter med at tage endelig stilling før de har modtaget et andet tilbud, der er undervejs.
Stakittet påtænkes at blive sat op til foråret.

Resumé 27/9-2007

Skrevet af Maria Eun Hansen .

Fratrådt suppleant
Dennis meddelte den 26.09.2007, at han af personlige årsager desværre ikke længere ønsker at være medlem af bestyrelsen.

Larmende kat
Der har indtil for nylig været en særligt støjende kat i store gård.
Bea har kontaktet Kattens Værn som oplyser, at de gerne vil afhente den, men kræver at katten kan lokaliseres tilstrækkeligt. Ingen ved på nuværende tidspunkt hvor katten holder til.

Altaner
Tegningerne er godkendt af arkitekterne, og ligger nu hos ingeniørerne.
Fra endelig godkendelse foreligger, vil der ca. gå 6 mdr. før de første altaner er sat op, og ca. 4 mdr. før prøvealtanen sættes op.
Det skønnes, at der nemt kan gå yderligere 1 mdr. før godkendelsen foreligger.

Store gård
Udvalget har fået nye medlemmer, henholdsvis Anders fra Rasmus Raskvej og Mette fra bestyrelsen.
Bestyrelsen opfordrer i øvrigt til at flere melder sig via henvendelse til bestyrelsen!

Hjemmeside
Vi takker for de to henvendelser! I vil inden for nærmeste fremtid blive kontaktet ang. det videre forløb.