Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Der lukkes for varmen

Skrevet af Christian Bech .

1. Maj lukkes der for varmen for denne sæson. Vi tænder igen i efteråret, når temperaturen begynder at dale.

Vi anbefaler at alle sætter deres termostater på maks., således at termostaten ikke sætter sig fast.

Retssag: Tagprojekt pauses pga. anke

Skrevet af Jonas Udmark .

Den 13. februar 2019 afsagdes der dom i Københavns Byret i den retssag, nogle ejere har anlagt mod Ejerforeningen ifm. frasalg af loftsarealer. Dommen lød, at Ejerforeningen frifindes.

Ejerforeningen har i dag modtaget information om, at sagsøgerne anker dommen til Østre Landsret.

Tagprojektet er derfor sat på pause i overensstemmelse med den beslutning, der blev taget på ekstraordinær generalforsamling 22. maj 2018.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Update: Hovedforhandlingen (selve "retsmødet") i Østre Landsret er berammet til mandag d. 21. oktober 2019, hvorfor afgørelsen forventes ultimo oktober.

Mvh. Bestyrelsen

Ændring i husorden: Kæledyr tilladt i gårdene

Skrevet af Jonas Udmark .

Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, blev det vedtaget at ændre husordenen, sådan at det nu er tilladt at medbringe sit kæledyr i gårdene.

Den nye ordlyd i husordenen lyder:

"Dyr må opholde sig i ejendommens fælles gårdanlæg under forudsætning af, at de altid er i snor, og at der altid ryddes op efter dem. Overtrædelser af dette kan medføre, at bestyrelsen inddrager husstandens tilladelse til at holde husdyr."

Her finder du den nye husorden i fuld længde: Link til husorden 2019.

Mvh. bestyrelsen.

Referat af ordinær generalforsamling 5. februar 2019

Skrevet af Jonas Udmark .

Via dette link finder du referatet fra ejerforeningens ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 5. februar 2019: Link til referat.

Mvh. bestyrelsen.

Dom: Ejerforeningen frifundet i retssag

Skrevet af Jonas Udmark .

Københavns Byret har i dag, 13. februar, afsagt dom i den retssag, der var anlagt af nogle ejere mod Ejerforeningen omkring delvist frasalg af loftsareal som vedtaget på to generalforsamlinger i sommeren 2017.

Dommen lyder, at Ejerforeningen frifindes.

Ankefristen er 4 uger fra domsafsigelsesdatoen.

Ejerforeningens medlemmer kan få nærmere information ved henvendelse til bestyrelsen.

Mvh. bestyrelsen.