Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Oprydning på Loftet

Skrevet af Christian Bech .

På arbejdsdagen næste søndag d. 23. juni har vi heldigvis fået masser af tilmeldinger! Vi kommer til at skulle bære en del ting ned fra lofterne, som er efterladt.

Hvis du har ting stående på loftet (udenfor dit loftsrum), gør vi opmærksom på at det højst sandsynligt vil blive smidt ud :)

Resume af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. maj samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen


• Husk at der er arbejdsdag i gårdene, søndag d. 23. Juni kl. 10.00 (mødested: Store gård), hvor vi sætter lidt ekstra skik på gårdene, og slutter af med grillmad. I år kommer maden til at være noget helt særligt, da den vil blive leveret af vores egen suppleant-kok, Charlotte. Tilmeld dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 30 46 83 25, senest 14. Juni.

• Der arbejdes på at skifte udbyder på internet og TV, da ejerforeningen ikke længere er forpligtet af den nuværende aftale. Der vil blive informeret om dette, på det kommende beboermøde - se næste punkt.


• Der indkaldes til beboermøde mandag d. 24. Juni kl. 19.00 i Valby Kulturhus, for at orientere om og drøfte indholdet af den modtagne tilstandsrapport og kommende vedligeholdelsesplan for større udskiftningsarbejder. I samme forbindelse drøftes også ovenstående punkt ang. Internet og TV.


• Der arbejdes på en plan for forskønnelse af lille gård - mere herom snarligt.


• Der er blevet fundet dato for retssagen vedrørende tagprojektet, som er anket til landsretten, 21. oktober. Der kan derfor ikke forventes at skulle gøres nogen indbetalinger til tagudskiftningen foreløbigt.


• Bestyrelsen har fundet det på tide at gennemføre et åbent udbud på vores viceværtopgaver, og kan meddele, at vi har indgået en fordelagtig aftale med en ny leverandør. Vi modtag i alt 10 tilbud, hvoraf vi har valgt det tilbud der giver ejerforeningen den bedste kvalitet i forhold til prisen. Den nye leverandør glæder sig til at starte op, hvilket vil være i løbet af august måned. Vi takker i den forbindelse Jan for hans mange år hos os.

Husk arbejdsdag d. 23. juni kl. 10.00

Husk beboermøde d. 24. juni kl. 19.00

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 24. juni.

Resume af bestyrelsesmøde 30. april samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

• Der holdes i år fælles arbejdsdag søndag d. 23. Juni fra 10-15 ca., se separat opslag. Kom og vær med til at sætte lidt ekstra skik på gårdene, hvor belønningen er en omgang lækker grillmad (tilmeld dig her).
• Forud for arbejdsdagen sætter vi mærkater på samtlige cykler og barnevogne. Husk at pille mærkaten af, ellers kan dine ting blive smidt ud.
• Der observeres desværre stadig folk i gårdene, som ikke har noget at bestille hos os, navnlig to mænd på damecykler, som går i vores affaldscontainere. Det er meget vigtigt, at ingen lukker disse personer ind i gårdene, og at vi altid husker at lukke portene efter os.
• Bestyrelsen beklager den opførsel vi har været vidne til på Toftegårds Plads 8 og 10 i forbindelse med et omfattende ombygningsarbejde. Vi har indskærpet overfor bygherren at husordenen skal overholdes, og at der f.eks. skal gøres ekstraordinært rent af bygherren selv ved sådanne projekter. Projektet forventes at være afsluttet indenfor et par uger.
• Der slukkes snarligt for varmen. Vi minder om at de er en god ide at sætte sine termostater på maksimum, således at de ikke sætter sig fast hen over sommeren.
• Der arbejdes på et forslag om at opsætte nye opslagstavler, herunder at sætte opslagstavler på bagtrapper, da mange ikke benytter fortrappen.
• Der arbejdes på at få et tilbud på at få nedgravet det midlertidige el-kabel, der er trukket i store gård grundet et kabelbrud.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 23. maj kl. 19.00.

Der lukkes for varmen

Skrevet af Christian Bech .

1. Maj lukkes der for varmen for denne sæson. Vi tænder igen i efteråret, når temperaturen begynder at dale.

Vi anbefaler at alle sætter deres termostater på maks., således at termostaten ikke sætter sig fast.

Retssag: Tagprojekt pauses pga. anke

Skrevet af Jonas Udmark .

Den 13. februar 2019 afsagdes der dom i Københavns Byret i den retssag, nogle ejere har anlagt mod Ejerforeningen ifm. frasalg af loftsarealer. Dommen lød, at Ejerforeningen frifindes.

Ejerforeningen har i dag modtaget information om, at sagsøgerne anker dommen til Østre Landsret.

Tagprojektet er derfor sat på pause i overensstemmelse med den beslutning, der blev taget på ekstraordinær generalforsamling 22. maj 2018.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Update: Hovedforhandlingen (selve "retsmødet") i Østre Landsret er berammet til mandag d. 21. oktober 2019, hvorfor afgørelsen forventes ultimo oktober.

Mvh. Bestyrelsen