Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Referat af ordinær generalforsamling 5. februar 2019

Skrevet af Jonas Udmark .

Via dette link finder du referatet fra ejerforeningens ordinære generalforsamling, som blev afholdt den 5. februar 2019: Link til referat.

Mvh. bestyrelsen.

Dom: Ejerforeningen frifundet i retssag

Skrevet af Jonas Udmark .

Københavns Byret har i dag, 13. februar, afsagt dom i den retssag, der var anlagt af nogle ejere mod Ejerforeningen omkring delvist frasalg af loftsareal som vedtaget på to generalforsamlinger i sommeren 2017.

Dommen lyder, at Ejerforeningen frifindes.

Ankefristen er 4 uger fra domsafsigelsesdatoen.

Ejerforeningens medlemmer kan få nærmere information ved henvendelse til bestyrelsen.

Mvh. bestyrelsen.

Varsling af lukning for vandet

Skrevet af Christian Bech .

På fredag (d. 11. januar) vil der være lukket for vandet fra kl. 08.00 på Rasmus Rasks vej 2-10, Lyshøjgårdsvej 39-47 og Toftegårds Allé 41-47, grundet akut udskiftning af en ventil.

Ang. Fyrværkeri i gårdene

Skrevet af Christian Bech .

Affyring af fyrværkeri i gårdene er ikke tilladt, på grund af støjgene of af hensyn til brandfare.

 

Mvh

Bestyrelsen

Omorganisering af affaldscontainere

Skrevet af Christian Bech .

Ejerforeningen er som helhed lykkedes med at konvertere rigtigt meget affald til de nye sorteringstyper - herunder plast, metal, bioaffald med videre - det er godt gået.

Som følge heraf vil antallet af containere justeres, så de bedre passer til mængderne af de nye typer.

Vi regner også med snarligt at kunne rokere rundt, således at der er flere typer containere, i de fleste rum.

Husk at der ikke må være "top" på en container. Hvis låget ikke kan lukkes, bedes du venligst gå videre til næste containerrum - dette er for at undgå at rotterne kan komme i containerne.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og Vicevært