Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Hundehygge ja tak - hundeluftning nej tak!

Skrevet af Jonas Udmark .

Kære beboer!

Du må gerne have din hund med ned i gården, men det skal være for at hygge med den og IKKE for at lufte den.
Det skal foregå ude på den anden side af porten.

Så husk: Ingen hundetoilette i gårdene!

 

 

Mvh Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 18. november samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen
• Der er faldet dom i den verserende sag vedrørende frasalg af tagarealer. Desværre har landsretten valgt at omstøde byrettens afgørelse. Dommen kan rekvireres ved at henvende sig til bestyrelsen, og bestyrelsen undersøger muligheder for hvorvidt sagen kan ankes yderligere.
• Bestyrelsen havde besøg af NovoMatrix, som kan tilbyde en ny internet løsning, der både sikrer hurtigere båndvidde og lavere pris. Den tekniske løsning ser ud til at kunne fungere på de nuværende kabler, men kræver måske en ny boks. Bestyrelsen arbejder videre, i forhold til at sammenligne priser og TV pakker.
• Bestyrelsen havde også besøg af BetterHome, som har foretaget en inspektion af vores VVS, primært varmeanlæg. Det lader til, at der kan igangsættes tiltag som kan afhjælpe vores problemer med varmeanlægget, som i øjeblikket udløser en ekstraregning fordi det ikke har tilstrækkelig afkøling. Bestyrelsen vil derfor arbejde videre med disse forslag, og blandt andet lave en radiatorgennemgang.

Næste bestyrelsesmøde (budgetmøde) er tirsdag d. 2. december kl. 17.30.

Resume af bestyrelsesmøde 29. oktober samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Charlotte

• Fibia har varslet prisstigning på TV signal, på 10 kr. per måned fra 1. januar 2020. Prisstigningen vil blive opkrævet af fælles opkrævningen. Bestyrelsen arbejder i øvrigt i øjeblikket på at undersøge muligheder for alternative TV- og Internetleverandører.
• Der er blevet ordnet tagrender to steder der trængte, og det undersøges netop nu, om der er nogen huller der skal repareres.
• Det undersøges hvorvidt ombygningsprojektet på Toftegårds Plads kan have medført vandtryksproblemer. Beboere der har problemer med vandtrykket anmodes om at kontakte bestyrelsen.
• Bestyrelsen havde besøg af Valby lokaludvalg for at drøfte planerne for Toftegårds Plads. Der er ikke budget til nogen større forandringer i øjeblikket, men bestyrelsen vil forsøge at få kommunen til at indføre ensretning på de to veje rundt om pladsen.
• Der er igangsat støbning af nye slisker ned til cykelkælderen i lille gård. Pris for at installere automatiske døre (magen til dem i store gård) undersøges også.
• Bestyrelsen har undersøgt prisleje for at lægge grønne tage på skurene i store gård, ligesom i lille gård. Som det ser ud nu er det dog ret dyrt, så derfor afventes der til der er ledigt i økonomien, eventuelt kan de grønne tage etableres drypvist.
• Tagudskiftning: Retsprocessen afholdtes i landsretten d. 21. oktober, og det forventes at der afsiges dom d. 18. november.
• Cigaretskodder: Det er blevet bemærket, at der igen er en del cigaretskodder rundt omkring. Vi anmoder venligst alle der benytter gårdene om at bortskaffe deres skodder på behørig vis, og om at rapportere til bestyrelsen, hvis man ser nogen skodde i gårdene.

Næste bestyrelsesmøde er foreløbigt mandag d. 18. november kl. 19.15.

Resume af bestyrelsesmøder 24. august + 26. september samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

• Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for at forskønne lille gård. Der er blevet indledt et samarbejde med et arkitektfirma, som har præsenteret en række muligheder. Disse vil herefter blive evalueret og estimeret, og initieret, hvis økonomien tillader det.

• Bestyrelsen er meget tilfredse med de serviceydelser vi indtil videre har modtaget af HP Service, vores nye viceværet leverandør. Der er afholdt et opfølgningsmøde hvor nye forslag til procedurer blev diskuteret, og generelt er HP godt igang med at komme ind i sine opgaver.

• Byggeprojektet på Toftegårds Plads er nu afsluttet, så forhåbentligt er udfordringer med blandt andet byggestøv og manglende rengøring nu ophøre.

• Vicevært og murer har nu gennemgået de indrapporterede problemer på taget (tagsten og åbne vinduer), og alle fejl skulle nu gerne være bragt i orden.

• Bestyrelsen har gransket kvartalsregnskabet, som efter alt at dømme ser positivt ud.

• Der er retsproces i den verserende sag vedrørende tagudskiftningen 21. Oktober.

• Der arbejdes på at stille et ekstra kælderrum (beliggende Lyshøjgårdsvej) til rådighed som nyt parkeringsrum for primært barnevogne.

• Der er igen en del tyveknægte på spil i ejendommen. Beboere opfordres til altid at være på vagt overfor mistænkelige personer, samt ikke lukke nogen ind, der ikke lader til at høre til.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30.

Husk advisering af vicevært ved brug for adgang til fælles installationer

Skrevet af Jonas Udmark .

Hvis du ifm. renovering el. lign. skal have besøg af håndværkere, som skal have adgang til fælles installationer, f.eks. i kælderen, på loftet eller andre steder, skal du huske at give besked om dette til vores vicevært i så god tid som muligt - og senest 3 dage før besøget.