Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Resume af bestyrelsesmøde 29. oktober samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Charlotte

• Fibia har varslet prisstigning på TV signal, på 10 kr. per måned fra 1. januar 2020. Prisstigningen vil blive opkrævet af fælles opkrævningen. Bestyrelsen arbejder i øvrigt i øjeblikket på at undersøge muligheder for alternative TV- og Internetleverandører.
• Der er blevet ordnet tagrender to steder der trængte, og det undersøges netop nu, om der er nogen huller der skal repareres.
• Det undersøges hvorvidt ombygningsprojektet på Toftegårds Plads kan have medført vandtryksproblemer. Beboere der har problemer med vandtrykket anmodes om at kontakte bestyrelsen.
• Bestyrelsen havde besøg af Valby lokaludvalg for at drøfte planerne for Toftegårds Plads. Der er ikke budget til nogen større forandringer i øjeblikket, men bestyrelsen vil forsøge at få kommunen til at indføre ensretning på de to veje rundt om pladsen.
• Der er igangsat støbning af nye slisker ned til cykelkælderen i lille gård. Pris for at installere automatiske døre (magen til dem i store gård) undersøges også.
• Bestyrelsen har undersøgt prisleje for at lægge grønne tage på skurene i store gård, ligesom i lille gård. Som det ser ud nu er det dog ret dyrt, så derfor afventes der til der er ledigt i økonomien, eventuelt kan de grønne tage etableres drypvist.
• Tagudskiftning: Retsprocessen afholdtes i landsretten d. 21. oktober, og det forventes at der afsiges dom d. 18. november.
• Cigaretskodder: Det er blevet bemærket, at der igen er en del cigaretskodder rundt omkring. Vi anmoder venligst alle der benytter gårdene om at bortskaffe deres skodder på behørig vis, og om at rapportere til bestyrelsen, hvis man ser nogen skodde i gårdene.

Næste bestyrelsesmøde er foreløbigt mandag d. 18. november kl. 19.15.

Resume af bestyrelsesmøder 24. august + 26. september samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

• Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for at forskønne lille gård. Der er blevet indledt et samarbejde med et arkitektfirma, som har præsenteret en række muligheder. Disse vil herefter blive evalueret og estimeret, og initieret, hvis økonomien tillader det.

• Bestyrelsen er meget tilfredse med de serviceydelser vi indtil videre har modtaget af HP Service, vores nye viceværet leverandør. Der er afholdt et opfølgningsmøde hvor nye forslag til procedurer blev diskuteret, og generelt er HP godt igang med at komme ind i sine opgaver.

• Byggeprojektet på Toftegårds Plads er nu afsluttet, så forhåbentligt er udfordringer med blandt andet byggestøv og manglende rengøring nu ophøre.

• Vicevært og murer har nu gennemgået de indrapporterede problemer på taget (tagsten og åbne vinduer), og alle fejl skulle nu gerne være bragt i orden.

• Bestyrelsen har gransket kvartalsregnskabet, som efter alt at dømme ser positivt ud.

• Der er retsproces i den verserende sag vedrørende tagudskiftningen 21. Oktober.

• Der arbejdes på at stille et ekstra kælderrum (beliggende Lyshøjgårdsvej) til rådighed som nyt parkeringsrum for primært barnevogne.

• Der er igen en del tyveknægte på spil i ejendommen. Beboere opfordres til altid at være på vagt overfor mistænkelige personer, samt ikke lukke nogen ind, der ikke lader til at høre til.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30.

Husk advisering af vicevært ved brug for adgang til fælles installationer

Skrevet af Jonas Udmark .

Hvis du ifm. renovering el. lign. skal have besøg af håndværkere, som skal have adgang til fælles installationer, f.eks. i kælderen, på loftet eller andre steder, skal du huske at give besked om dette til vores vicevært i så god tid som muligt - og senest 3 dage før besøget.

Nye kontaktoplysninger for Vicevært

Skrevet af Christian Bech .

Kære alle beboere

Fra på mandag d. 19. august overtager HP Ejendomsservice vores ejerforenings vicevært opgaver.
Vi har denne uge gennemført et tilfredsstillende overdragelsesforløb, hvilket betyder at HP nu er godt inde i tjansen.

 

Vi gør opmærksom på, at kontaktoplysninger for vicevært derfor kommer til at ændre sig.
Fremadrettet skal henvendelser rettes til:

HP Ejendomsservice

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

46 43 10 10

HP kan kontaktes døgnet rundt.

 

Vi byder velkommen til HP's to faste medarbejdere: Daniel Hansen og Jørgen Wellendorph, som vil være til stede på skift, fra uge til uge, og kunne dække for hinanden i tilfælde af ferie eller sygdom.

Vi vil endvidere benytte denne lejlighed til endnu en gang at takke Jan for hans mange års indsats i Ejerforeningen.

Mangler du din cykel eller barnevogn?

Skrevet af Christian Bech .

Tak til alle for deres ihærdige indsats på arbejdsdagen i går! Vi fik olieret bænke, ryddet lofter og meget andet!

Hvis du mangler din cykel eller barnevogn efter arbejdsdagen kan du kontakte viceværten, som kan låse den op til dig. De borttagede cykler/barnevogne vil blive sat til side i en måned, og derefter kasseres.