Udlejning og AirBnB

Skrevet af Super User .

For al udlejning i ejendommen gælder, at bestyrelsen skal godkende lejekontrakten jf. vedtægternes paragraf 26.

Dette gælder hvad enten der er tale om længere- eller kortere varende udlejning samt via AirBnB.

Udlejning skal ske i overensstemmelse med husordenens bestemmelser om gener, støj med videre, og ejer er ansvarlig overfor skader forvoldt af lejere.