Døre og vinduer

Skrevet af Super User .

Døre

Lejlighedens yderdøre (ud mod for- og bagtrappe) skal være en fyldningsdør, identisk med de eksisterende modeller. Det er tilladt at udskifte sin yderdør, for egen regning, såfremt man kan erhverve sig en model der er identisk med den eksisterende, og som overholder nuværende standarder for modsandsdygtighed mod brand. Dørene skal endividere være malet i de samme farver, som kan findes under sektionen farvekoder.

 

Vinduer

Alle vinduer tilhører, og vedligeholdes/udskiftes af, ejerforeningen. Dog skal ejere selv sørge for vinduespolering.