Byggetilladelse

Skrevet af Super User .

For enhver ændring af eksisterende forhold i lejligheder skal der altid ansøges formelt herom hos bestyrelsen (se kontakt). Ansøgningen skal indeholde en tegning af de foreslåede ændringer, herunder foreslåede ændringer til:

  • VVS installationer
  • Gulvvarme
  • Elektriske installationer
  • Radiatoranlæg
  • Bærende vægge

Det bemærkes endvidere også, at byggetilladelse normalt også skal forelægges Københavns Kommune.


Gulvvarme

Såfremt det ønskes at etablere gulvvarme i en lejlighed skal dette ligeledes oplyses og godkendes, før en installation må påbegyndes. Gulvvarmeanlægget skal godkendes af ejerforeningens VVS, således at det ikke forårsager nedkøling for øvrige lejligheder.

Gulvvarme skal tillige oplyses overfor ejerforening og administrator, da der skal betales en tillægsydelse for den varme som benyttes - da gulvvarmen ikke kan måles over det normale varmesystem (calorimetre). 

Andet

Der gøres i øvrigt opmærksom på følgende:

  • Vinduer tilhører ejerforeningen, og vedligeholdes (ikke inklusive vinduespudsning) og udskiftes derfor af denne.
  • Radiatorsystem tilhører ejerforeningen, og vedligeholdes og udskiftes derfor af denne.
  • Hvis yderdøre skal udskiftes, skal det være til en model der er identisk med den eksisterende, dvs. en fyldningsdør i 'Dannebrogs' mønster.
  • Imens et større renovationsarbejde står på skal der udføres behørig rengøring, op til flere gange pr. dag, således at arbejdet ikke kan ses. Der henvises ligeledes til husorden i forhold til at der ikke må støjes udenfor tidsrummet 8 - 20.
  • Hvis du ifm. renovering el. lign. skal have besøg af håndværkere, som skal have adgang til fælles installationer, f.eks. i kælderen, på loftet eller andre steder, skal du huske at give besked om dette til vores vicevært i så god tid som muligt - og senest 3 dage før besøget.