Om foreningen

Her finder du som beboer relevant information om foreningen, ejendommen og det at være beboer i E/F Toftegaardene.

VVS, Gas & El

.

I tilfælde af akut opståede problemer:

  • Utæt vandrør (det drypper): Kontakt foreningens vicevært
  • Sprængt vandrør (det fosser ud): Kontakt foreningens VVS direkte
  • Ingen varmt vand i vandhanerne/lavt tryk: Kontakt foreningens vicevært
  • Ingen el (i din lejlighed): Kontakt foreningens vicevært eller kontakt foreningens elektriker

Ved akutte problemer kan viceværten, eller bestyrelsen, kontaktes uden for normal telefontid.

Kontaktinformationer til ejerforeningens håndværkere findes på hjemmesiden under "Kontakt".

Kontakt kun håndværkerne hvis tilfældet er af alvorlig og særlig akut karakter. Ejerforeningens vicevært er fagkyndig på mange områder og er behjælpelig med en lang række problemer.

Der gøres opmærksom på, at omkostningen for udført VVS arbejde påhviler ejeren selv, såfremt fejlen ligger på ejerens egne installationer, og ikke ejerforeningens.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der ikke må ændres på ejerforeningens installationer ('lodrette rør') uden der er indhetet samtykke fra bestyrelsen.

Det indskærpes på det strengeste, at installerede blandingsbatterier og håndvaskearmaturer samt maskiner skal være VA-godkendte, og ikke må kunne blande koldt og varmt vand sammen. Er du i tvivl, så få dine installationer tjekket af ejerforeningens VVS - kontakt viceværten.

Hvis du ifm. renovering el. lign. skal have besøg af håndværkere, som skal have adgang til fælles installationer, f.eks. i kælderen, på loftet eller andre steder, skal du huske at give besked om dette til vores vicevært i så god tid som muligt - og senest 3 dage før besøget.