Om foreningen

Her finder du som beboer relevant information om foreningen, ejendommen og det at være beboer i E/F Toftegaardene.

Varme

Skrevet af Christian Bech .

Varmen afregnes á conto og opkræves af ejerforeningen igennem din månedlige ydelser.

Hvert år (februar) kommer Clorius forbi og aflæser dit varmeforbrug via calorimeter (det lille glasrør på dine radiatorer), og som følge af dette efterreguleres din indbetaling.

Kontakt ved akut problem:

  • Ingen varme i radiatorerne: Kontakt foreningens vicevært

Beboere, der har installeret gulvvarme, der er tilsluttet det fælles varmeanlæg, betaler et tillæg beregnet ud fra antal kvadratmetre ekstra der opvarmes. Bemærk også, at disse anlæg ikke serviceres af ejerforeningen.

Der gøres endvidere opmærksom på, at installation af gulvvarme IKKE må foretages uden bestyrelsens samtykke.

Varmen er slukket i sommerhalvåret, typisk fra maj til august - afhængigt af vejret.

Det anbefales at indstille thermostater på enten '*' eller '5' medens varmen er slukket, for at undgå at den sætter sig fast, samt at 'udlufte' (dvs. lukke luft ud af de små ventiler), når varmen tænder igen om efteråret.