Om foreningen

Her finder du som beboer relevant information om foreningen, ejendommen og det at være beboer i E/F Toftegaardene.

Valby's historie

.

Kortfattet gengivelse af Valby's historie

Begyndelsen

Så længe der har været menneskelig aktivitet i Danmark har der boet mennesker i Valby-området, fund dokumenterer dette. Det væsentligste der er tilbage i Valby er gravhøjen "Danshøj", resten er enten sløjfet eller spredt på museer. Det nuværende Valby regnes grundlagt ca. år 900 med en udflyttergaard fra den daværende landsby Solbjerg som start (Valby = "Byen/huset på sletten"). Vigerslev regnes grundlagt i 400-årene (Vigerslev = Vigars lev = Vigars jord)

Gründer-perioden

I de følgende århundreder må vi tro at det lille samfund udvikler sig for i 1167 er Valby's og Vigerslev's navne nævnt i gavebrevet til bispestolen i Roskilde så der må have været et bysamfund. I de følgende århundreder ser vi Valby og Vigerslev bl a nævnt i "Roskildebispens jordebog" af år 1370, ligesom kongen køber 3 Valbygårde i år 1500. Det var også Valby -bønder der i sin tid dømte Torben Oxe til døden (Dyveke).

Krigenes århundreder

Valby og Vigerslev har altid været forland for det nærliggende København. Under reformations-krigen (1533-1536) måtte Valby lægge ryg til de tropper der blev brugt til Københavns belejring hvilket medførte gårdenes ødelæggelse. Tilsvarende skete under svenskekrigene i 1658, hvor byen havnede i stor armod med ødelagte huse og gårde og udsultede bønder.

Rolige århundreder

Der følger nu nogle århundreder med rolig udvikling for Valby. I 1683 flyttes retstinget fra slottets foged til Tinghøjen i Gladsaxe. Frederiksberg slot påbegyndes i år 1700. I 1721 får Valby kgl. privilegier på handel og Rytterskolen bygges (biblioteket). Kirkeligt lægges Valby og Hvidovre under Frederiksberg kirke i1747. I 1776 blev vejen til Roskilde, der indtil da havde gået gennem Valby, flyttet så den i stedet gik over Frederiksberg Bakke, dette til stor skade for Valby Kro. I 1794 begynder jordudskiftningen, i 1795 ligger skuespilleren James Price på landet i Valby og senere andre fra det københavnske borgerskab. Under Københavns belejring i 1807 ligger der (disciplinerede) skotske tropper i Søndermarken.

Udvikling

Efter Napoleonskrigene kommer Statsbankerotten i 1813. Valby er hønsekræmmernes by. Der kommer fremgang til landet. En vis Christen Jacobsen får i 1826 borgerskab som brygger, bryggeriet flytter senere til Valby. I 1847 kommer der jernbane til det idylliske Valby (den tids Klampenborg), men der var også ulykker såsom koleraepidemi og gårdbrande især den i 1865, der lagde en stor del af Valby i aske.
En anden udvikling tager efterhånden fart, idet industrien rykker til Valby, eks. "Carl Aller" "Rich's". "F L Smidth & CO" og "Porcelænsfabrikken Norden".
Der er tale om køb af hele bondegårde med tilliggende jorder, Vestre Kirkegård anlægges også på Valbys bondejord. og i 1901 indlemmes Valby og Vigerslev i København.

Det 20. århundrede

Valby og Vigerslev er i dag bysamfund integreret i det omliggende bymiljø, Valby og Vigerslev har en blanding af enfamilieshuse og etageejendomme, af store industrivirksomheder og mindre do, af grønne områder såsom Damhussøen, Vigerslevparken, Valbyparken og Søndermarken; men Valby og Vigerslev har stadig lidt særpræg fra en svunden tid, især i det centrale område omkring Tingstedet.

© 2000-2008 Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv