Om foreningen

Her finder du som beboer relevant information om foreningen, ejendommen og det at være beboer i E/F Toftegaardene.

Faciliteter

.

To gårde

Ejerforeningen består af to gårde: lille gård med indgang fra Sibbernsvej, og store gård med indgang fra enten Rasmus Rasks vej eller Lyshøjgårdsvej. Beboere i begge gårde er velkomne til at bruge hinandens faciliteter, f.eks. det store grønne areal og legepladsen i store gård, eller den hyggelige terasse i lille gård. Din gadenøgle passer til begge gårde.

Cykelpumpe

Der er cykelpumpe tilsluttet kompressor i de to cykelkældre i store gård. Cykelpumpen passer til både mountainbikes og almindelige cykelventiler.

Festtelt

Du kan låne vores store festtelt (måler 5x8 meter), hvis du f.eks. vil holde fødselsdag, navnefest el. lign. i gården.
Kontakt viceværten i dagtimerne. Du skal selv slå teltet op og ned: manual til at slå festtelt op.
Festteltet skal være slået ned senest 1 døgn efter du har lånt det, men skal være helt tørt forinden. 

Larm og støj

Din adfærd ikke må være til gene, og vi beder derfor høfligst om at støj og musik holdes på et nvieau der kan accepteres af dine medbeboere.
Der må ikke arbejdes med støjende værktøjer efter kl. 20, og der må ikke spilles musik efter kl. 22 (med mindre andet er aftalt med dine naboer (se husorden).

Grill

Du må meget gerne grille i gårdene, men kun på de dertil indrettede arealer som grillpladsen i midten af store gård.
Kold aske fra grillen må smides i containerne for almindelig dagsrenovation - såfremt det er emballeret i en pose.
Det er også tilladt at grille på altanerne - dog kun med gasgrill.

Toiletter

Du finder to toiletter i store gård. Et ved Rasmus Rasks Vej 8, og et i den gule toiletbygning ved Toftegårds Plads.

Bad

Du finder ligeledes fælles badefaciliteter i den gule toiletbygning i store gård.
Benyt f.eks. badefaciliteterne under ombygningsprojekter - din almindelige gadenøgle passer i døren.

Adgang for leverandører (Årstiderne)

Ejerforeningen har installeret BeKey i samtlige hoveddøre. Det betyder, at leverandører, som benytter BeKey (f.eks. Årstiderne), selv kan lukke sig ind i opgangen, og aflevere varer.