Om foreningen

Her finder du som beboer relevant information om foreningen, ejendommen og det at være beboer i E/F Toftegaardene.

Affald

.

I Københavns kommune sorterer vi vores affald.

Læg mærke til de forskellige containere til:

  • Biologisk affald
  • Dagrenovation
  • Papir
  • Pap
  • Hård plast
  • Metal
  • Mindre elektronik
  • Glas og flasker
  • Batterier

Storskraldrummet skal benyttes ved bortskaffelse af større genstande, men ikke byggeaffald.

Byggeaffald køres på genbrugsplads eller bortskaffes på lignende måde, idet storskraldrummet og containerne ikke er beregnet hertil.

Større elektronisk affald, såsom computer, vaskemaskine, fjernsyn og lignende skal anbringes i storskraldrummet.

Aske fra grill skal være afkølet og emballeret (så det ikke støver).

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du læse mere om affaldssortering: Link