Ny beboer

.

Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Kære nye beboer. Vi ønsker dig velkommen i ejerforeningen, og håber du kommer til at nyde at bo her. Ejerforeningen er til for at hjælpe, men du skal være opmærksom på, at der også ligger et ansvar på dine egne skuldre, og vi beder dig derfor venligst om at læse følgende punkter i gennem.

Med venlig hilsen

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 • Ejerforeningens husorden skal altid overholdes. Vi beder dig læse den igennem, og lægge særligt vægt på at:
  • Arbejdsstøj ikke er tilladt før kl. 08 og efter kl. 20.
  • Fester og høj musiceren ikke er tilladt efter kl. 22, eller kræver særlig dispensation fra bestyrelsen.
  • Såfremt du ønsker at udleje/fremleje din lejlighed, skal bestyrelsen godkende din lejekontrakt.
  • Ønsker du at holde større kæledyr som hund og kat, skal du indhente tilladelse for dette fra bestyrelsen.
  • Trappeområderne omkring dine døre skal holdes ryddet af hensyn til rengøring og flugtveje.
 • Manglende overholdelse af husordenen kan i værst tænkelige fald føre til en bortvisning fra ejendommen.
 • Ejerforeningen har en tilknyttet vicevært, som kan kontaktes med hensyn til manglende varme, vand, navneskilt på postkasse, ekstranøgler, dørtelefoner, belysning med mere.

Ønsker du at renovere din lejlighed skal du være opmærksom på følgende:

 • Ændringer af eksisterende installationer såsom vandrør, gas, radiator samt elektricitet skal godkendes af bestyrelsen, ved fremsending af tegning.
 • De "lodrette vandrør" samt kloakering/faldstammer hører ind under ejerforeningen. Ændringer af disse skal derfor godkendes af Bestyrelsen, og som udgangspunkt udføres af ejerforeningens tilknyttede håndværkere.
 • Gulvvarme skal udføres på en sådan måde, at det ikke stjæler varmen fra øvrige beboere, og bør derfor udføres af ejerforeningens håndværkere.
 • Det er ikke tilladt at ændre på dine ydre døres udseende.
 • Dine radiatorer hører ind under ejerforeningen. Giver de årsag til problemer kan du kontakte vores vicevært.
 • VVS arbejde der medfører lukning for vandet skal være meldt til viceværten 6 uger forinden, således at det kan varsles til øvrige beboere og erhverv i god tid.
 • Du har ansvaret for, at der dagligt ryddes op og rengøres på fællesarealer for renoveringsarbejde. Effekter må kun opstilles på fællesarealer med tilladelse fra bestyrelsen.
 • Blandingsbatterier skal være VA-godkendte, og må ikke kunne forårsage, at varmt og koldt vand blander sig.

VIGTIGT: Du gøres venligst opmærksom på, at arbejde som bestilles til at blive udført af ejerforeningen kan påhvile dig selv, hvis det viser sig at arbejdet hører ind under dine egne installationer. Hvis f.eks. du tilkalder en fagmand for at undersøge dit vandtryk, og det viser sig at problemet befinder sig i dine egne rør eller filtre, så vil du selv skulle hæfte for det udførte arbejde. Det samme gælder akut opståede problemer, på dine egne installationer.

Andet:

 • Varme afregnes a conto, og du skal derfor forvente at kunne tage imod Clorius til måleraflæsning 1-2 gange om året.
 • Bemærk venligst, at har du gulvvarme skal du oplyse dette til Administrator, da du i så fald skal betale et lille ekstra årligt varmetillæg.
 • Renholdelse på fælles arealer, herunder gårdmiljøer, stier, fortove, trappeopgange med mere påhviler ejerforeningen. Kontakt os, hvis dette ikke udføres tilfredsstillende.
 • Skadedyrsbekæmpelse på fælles arealer foretages af ejerforeningen. Skadedyrsbekæmpelse i lejligheder samt i erhverv foretages (og betales) af ejerne selv, men kan koordineres af ejerforeningens vicevært.
 • Vi stiller en række af faciliteter som festtelt og cykelkældre til rådighed - læse mere under Faciliteter.
 • Vi lider desværre under hyppige cykeltyverier, så vi anbefaler dig altid at låse din cykel fast til noget med en bøjlelås - også i cykelkældrene.
 • Vi ser desværre ofte uvedkommende personer færdes i gårdene. Hvis du møder nogen som ønsker adgang, skal du spørge dem om hvad de vil, og afvise dem, hvis det ikke har noget at gøre i ejendommen.

Vi anbefaler dig at holde dig løbende orienteret om foreningen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Du kan også deltage i vores beboernetværk på facebook, men vær opmærksom på, at henvendelser til bestyrelsen skal foregå igennem vores kontakt email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned.

Vi anbefaler dig også at læse ejerforeningens vedtægter.