Arkiv

I arkivet kan du finde samtlige artikler.

Artikler fra bestyrelsen

Korrekt registrering af pulterrum

Skrevet af Jonas Udmark .

Vi foretager i øjeblikket en gennemgang af ejendommens pulterrum på lofter og i kældre. 

Nogle (men ikke alle) beboere har fået tilsendt et skema, fordi vi gerne vil sikre os, at deres loftsrum er korrekt registreret i vores lister.
Der kan have sneget sig fejl ind ved flytninger, salg, etc., og derfor skal du - hvis du har fået sådan et spørgeskema - gerne tjekke, at oplysningerne er korrekte. Hvis de ikke er korrekte, er der ingen grund til nervøsitet - det er formentlig en fejl, der ikke er blevet rettet ved et ejerskifte el. lign.

Det er vigtigt at du svarer, så vi kan sikre os, at vores oversigt er korrekt opdateret.

Desuden vil vi bede dig kontrollere, at dit/dine pulterrum er forsynet med skiltning, der tydeligt viser din adresse, etage og side (navn/tlf. behøves ikke).

Pulterrum, der fremstår uden skiltning, vil blive forsynet med en varsling og ryddet ved varslingens udløb.

På forhånd tak for din hjælp!

Ved spørgsmål, kontakt bestyrelsen.

(NB! Vi skal ikke ind i rummene el. lign.)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen