Arkiv

I arkivet kan du finde samtlige artikler.

Artikler fra bestyrelsen

Retssag: Tagprojekt pauses pga. anke

Skrevet af Jonas Udmark .

Den 13. februar 2019 afsagdes der dom i Københavns Byret i den retssag, nogle ejere har anlagt mod Ejerforeningen ifm. frasalg af loftsarealer. Dommen lød, at Ejerforeningen frifindes.

Ejerforeningen har i dag modtaget information om, at sagsøgerne anker dommen til Østre Landsret.

Tagprojektet er derfor sat på pause i overensstemmelse med den beslutning, der blev taget på ekstraordinær generalforsamling 22. maj 2018.

Nærmere information kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Update: Hovedforhandlingen (selve "retsmødet") i Østre Landsret er berammet til mandag d. 21. oktober 2019, hvorfor afgørelsen forventes ultimo oktober.

Mvh. Bestyrelsen