Arkiv

I arkivet kan du finde samtlige artikler.

Artikler fra bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøder 13. januar 2020 og 25. februar 2020 samt generel orientering

Skrevet af Jonas Udmark .

(Ved en fejl blev resuméet fra januar 2020 ikke udgivet - vi beklager!)

Resume af bestyrelsesmøde 13. januar 2020 samt generel orientering

 

Afbud på mødet: Mette

  • Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
  • Der skal vælges to ny bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter på GF.
  • Vi evaluerer løbende den nye viceværtservice. Beboere er altid velkomne til at henvende sig til bestyrelsen med ris og ros!
  • Pga. tidsfrister går det ikke at vente til GF i februar, så en enig bestyrelse beslutter at anke “tagsagen” til Højesteret. Det er vores opfattelse, at den beslutning er i Ejerforeningens bedste interesse, og at den er loyal overfor Generalforsamlingens beslutninger om frasalg, og om at tagprojektet er sat på pause, indtil sagen er endeligt afgjort.
  • Ejerforeningen har dialog med Valby Lokaludvalg omkring Toftegårds Plads Nord.
  • Vi arbejder pt. på at optimere fjernvarmesystemet og har et godt samarbejde med BetterHome, som undersøger løsninger til at forbedre driftsøkonomien.
  • Loft- og kælderrum uden navn varsles tømt til ultimo april. Se separat opslag.

 

Resume af bestyrelsesmøde 25. februar 2020 samt generelorientering

(Mødet afholdtes kl. 18.00 - umiddelbart før generalforsamlingen)

 

Afbud på mødet: Mette

Dette var et kort møde før aftenens generalforsamling.

  • Vores nuværende gartner stopper desværre sin virksomhed, og vi undersøger erstatning.
  • En ny altanrunde er i gang. Interesserede kan henvende sig direkte til Altangruppen v/ Marie Korsgaard.
  • De to smedejernsporte (store gård og lille gård) lukker dårligt. Vi forsøger løbende at reparere dem, men de er slidte og kræver alles opmærksomhed. Husk at lukke portene!
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 19.15.