Arkiv

I arkivet kan du finde samtlige artikler.

Artikler fra bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 2. december samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

• Bestyrelsen gennemgik årsregnskabet, som ser rigtigt pænt ud. Ejerforeningen ser ud til at komme ud af 2019 med et overskud på omtrent kr. 700.000. Dette resultat kan primært tilskrives reducerede omkostninger til renovation, forsikringer og VVS, blandt andet takket været skiftet til ny VVS leverandør, og indeholder tillige den almindelige årlige hensættelsesopsparing på 300.000 til større renoveringsprojekter.

• Årsregnskab samt Budget for 2020 vil blive fremsendt forud for den årlige ordinære generalforsamling i februar.

• Dato for den ordinære generalforsamling 2020 blev fastsat til 25. Februar i Valby Kulturhus, dagsorden vil blive fremsendt forinden.

• Bestyrelsen har indgivet procesbevillingsansøgning til højesteret for hvorvidt sagen om frasalg af tagarealer kan ankes. Såfremt ansøgningen godkendes vil bestyrelsen imidlertid lade det være op til generalforsamlingen at beslutte at køre sagen.

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 13. januar kl. 19.15.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 13. januar kl. 19.15.