Arkiv

I arkivet kan du finde samtlige artikler.

Artikler fra bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 29. oktober samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Charlotte

• Fibia har varslet prisstigning på TV signal, på 10 kr. per måned fra 1. januar 2020. Prisstigningen vil blive opkrævet af fælles opkrævningen. Bestyrelsen arbejder i øvrigt i øjeblikket på at undersøge muligheder for alternative TV- og Internetleverandører.
• Der er blevet ordnet tagrender to steder der trængte, og det undersøges netop nu, om der er nogen huller der skal repareres.
• Det undersøges hvorvidt ombygningsprojektet på Toftegårds Plads kan have medført vandtryksproblemer. Beboere der har problemer med vandtrykket anmodes om at kontakte bestyrelsen.
• Bestyrelsen havde besøg af Valby lokaludvalg for at drøfte planerne for Toftegårds Plads. Der er ikke budget til nogen større forandringer i øjeblikket, men bestyrelsen vil forsøge at få kommunen til at indføre ensretning på de to veje rundt om pladsen.
• Der er igangsat støbning af nye slisker ned til cykelkælderen i lille gård. Pris for at installere automatiske døre (magen til dem i store gård) undersøges også.
• Bestyrelsen har undersøgt prisleje for at lægge grønne tage på skurene i store gård, ligesom i lille gård. Som det ser ud nu er det dog ret dyrt, så derfor afventes der til der er ledigt i økonomien, eventuelt kan de grønne tage etableres drypvist.
• Tagudskiftning: Retsprocessen afholdtes i landsretten d. 21. oktober, og det forventes at der afsiges dom d. 18. november.
• Cigaretskodder: Det er blevet bemærket, at der igen er en del cigaretskodder rundt omkring. Vi anmoder venligst alle der benytter gårdene om at bortskaffe deres skodder på behørig vis, og om at rapportere til bestyrelsen, hvis man ser nogen skodde i gårdene.

Næste bestyrelsesmøde er foreløbigt mandag d. 18. november kl. 19.15.