Arkiv

I arkivet kan du finde samtlige artikler.

Artikler fra bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøder 24. august + 26. september samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

• Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for at forskønne lille gård. Der er blevet indledt et samarbejde med et arkitektfirma, som har præsenteret en række muligheder. Disse vil herefter blive evalueret og estimeret, og initieret, hvis økonomien tillader det.

• Bestyrelsen er meget tilfredse med de serviceydelser vi indtil videre har modtaget af HP Service, vores nye viceværet leverandør. Der er afholdt et opfølgningsmøde hvor nye forslag til procedurer blev diskuteret, og generelt er HP godt igang med at komme ind i sine opgaver.

• Byggeprojektet på Toftegårds Plads er nu afsluttet, så forhåbentligt er udfordringer med blandt andet byggestøv og manglende rengøring nu ophøre.

• Vicevært og murer har nu gennemgået de indrapporterede problemer på taget (tagsten og åbne vinduer), og alle fejl skulle nu gerne være bragt i orden.

• Bestyrelsen har gransket kvartalsregnskabet, som efter alt at dømme ser positivt ud.

• Der er retsproces i den verserende sag vedrørende tagudskiftningen 21. Oktober.

• Der arbejdes på at stille et ekstra kælderrum (beliggende Lyshøjgårdsvej) til rådighed som nyt parkeringsrum for primært barnevogne.

• Der er igen en del tyveknægte på spil i ejendommen. Beboere opfordres til altid at være på vagt overfor mistænkelige personer, samt ikke lukke nogen ind, der ikke lader til at høre til.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30.