Arkiv

I arkivet kan du finde samtlige artikler.

Artikler fra bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 30. april samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

• Der holdes i år fælles arbejdsdag søndag d. 23. Juni fra 10-15 ca., se separat opslag. Kom og vær med til at sætte lidt ekstra skik på gårdene, hvor belønningen er en omgang lækker grillmad (tilmeld dig her).
• Forud for arbejdsdagen sætter vi mærkater på samtlige cykler og barnevogne. Husk at pille mærkaten af, ellers kan dine ting blive smidt ud.
• Der observeres desværre stadig folk i gårdene, som ikke har noget at bestille hos os, navnlig to mænd på damecykler, som går i vores affaldscontainere. Det er meget vigtigt, at ingen lukker disse personer ind i gårdene, og at vi altid husker at lukke portene efter os.
• Bestyrelsen beklager den opførsel vi har været vidne til på Toftegårds Plads 8 og 10 i forbindelse med et omfattende ombygningsarbejde. Vi har indskærpet overfor bygherren at husordenen skal overholdes, og at der f.eks. skal gøres ekstraordinært rent af bygherren selv ved sådanne projekter. Projektet forventes at være afsluttet indenfor et par uger.
• Der slukkes snarligt for varmen. Vi minder om at de er en god ide at sætte sine termostater på maksimum, således at de ikke sætter sig fast hen over sommeren.
• Der arbejdes på et forslag om at opsætte nye opslagstavler, herunder at sætte opslagstavler på bagtrapper, da mange ikke benytter fortrappen.
• Der arbejdes på at få et tilbud på at få nedgravet det midlertidige el-kabel, der er trukket i store gård grundet et kabelbrud.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 23. maj kl. 19.00.