Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Resume af bestyrelsesmøde 26.05.2020 samt generel orientering

Skrevet af Jonas Udmark .

• Gengivet fra resume af 05.05.2020:

“Bestyrelsen har modtaget en tilkendegivelse fra den nye ejer af en række af
erhvervslejemålene, Lars Larsen Group, om, at de er interesserede i at købe tagetagen mod at
finansiere en række bygningsforbedringer. Bestyrelsen betragter det som en seriøs
henvendelse, og der er en række fordele såvel som ulemper ved et sådant frasalg. Så snart bestyrelsen modtager et mere konkret tilbud (forventeligt i løbet af maj 2020), videreformidler vi dette direkte til alle ejere. For en god ordens skyld minder vi om, at et sådant eventuelt projekt i sidste ende naturligvis skal behandles behørigt på en generalforsamling.” 

Bestyrelsen har endnu ikke modtaget uddybende materiale, men vi videreformidler det som lovet, når det måtte komme.

 

• Vi arbejder stadig med at undersøge mulighederne for at skifte internet/TV/telefoni-
leverandør. Det er efterhånden en fast vending, men der sker altså noget.

 

• Vi har igangsat et samarbejde med et energirådgiverfirma, som efter inspektion af vore
varmekældre allerede nu har forslag til diverse forbedringer og optimeringer, som vil
medføre nettobesparelser på vores varmebudget – til glæde for både os og miljøet.

 

• Vi er opmærksomme på, at især støbejernslågerne til Store hhv. Lille Gård ofte har
mekaniske problemer, og vi forsøger at finde en løsning.
For at undgå ubudne gæster opfordrer vi til, at man altid lige bruger fem sekunder på at
tjekke, at lågen smækker - og ellers trækker den i efter sig.
Det samme gælder i øvrigt generelt for alle låste døre i ejendommen.


• Vi opfordrer på det kraftigste til, at man ikke fodrer duerne på Toftegårds Plads, da de
forårsager skade på vores ejendom. Endvidere har vi kontaktet kommunen for at bede om
bekæmpelse af duekolonien og/eller fodringen af duer på pladsen. Sluttelig skal vi minde
om, at fodring af duer etc. uvægerligt vil tiltrække andre skadedyr som fx rotter.

 

Arbejdsdag og tilhørende grillfest er pga. COVID-19 udsat - foreløbig til efter sommerferien.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 24. juni 2020 kl. 19.30.

Resume af bestyrelsesmøde 5. maj 2020 samt generel orientering

Skrevet af Jonas Udmark .

Afbud på mødet: Ingen

·         Bestyrelsen har modtaget en tilkendegivelse fra den nye ejer af en række af erhvervslejemålene, Lars Larsen Group, om, at de er interesserede i at købe tagetagen mod at finansiere en række bygningsforbedringer. Bestyrelsen betragter det som en seriøs henvendelse, og der er en række fordele såvel som ulemper ved et sådant frasalg. Så snart bestyrelsen modtager et mere konkret tilbud (forventeligt i løbet af maj 2020), videre-formidler vi dette direkte til alle ejere. For en god ordens skyld minder vi om, at et sådant eventuelt projekt i sidste ende naturligvis skal behandles behørigt på en generalforsamling.

·         Pga. coronapandemien vil arbejdsdag formentlig først blive til efteråret. På denne dag vil de forladte pulterrum med påsatte varsler senest blive tømt, hvis de ikke allerede er blevet det.

·         Vi er i kontakt med Radius om, at de skal genetablere tørrestativerne i Store Gård efter deres udgravning.

·         Vi arbejder stadig med at undersøge mulighederne for at skifte internet/TV/telefoni-leverandør.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 19.30.

Afbud på mødet: Ingen

 • Bestyrelsen har modtaget entilkendegivelse fra den nye ejer af en række af erhvervslejemålene, Lars Larsen Group, om, at de er interesserede i at købe tagetagen mod at finansiere en række bygningsforbedringer. Bestyrelsen betragter det som en seriøs henvendelse, og der er en række fordele såvel som ulemper ved et sådant frasalg. Så snart bestyrelsen modtager et mere konkret tilbud (forventeligt i løbet af maj 2020), videre-formidler vi dette direkte til alle ejere. For en god ordens skyld minder vi om, at et sådant eventuelt projekt i sidste ende naturligvis skal behandles behørigt på en generalforsamling.

 • Pga. coronapandemien vil arbejdsdag formentlig først blive til efteråret. På denne dag vil de forladte pulterrum med påsatte varsler senest blive tømt, hvis de ikke allerede er blevet det.

 • Vi er i kontakt med Radius om, at de skal genetablere tørrestativerne i Store Gård efter deres udgravning.

 • Vi arbejder stadig med at undersøge mulighederne for at skifte internet/TV/telefoni-leverandør. 
  Afbud på mødet: Ingen

  ·         Bestyrelsen har modtaget en tilkendegivelse fra den nye ejer af en række af erhvervslejemålene, Lars Larsen Group, om, at de er interesserede i at købe tagetagen mod at finansiere en række bygningsforbedringer. Bestyrelsen betragter det som en seriøs henvendelse, og der er en række fordele såvel som ulemper ved et sådant frasalg. Så snart bestyrelsen modtager et mere konkret tilbud (forventeligt i løbet af maj 2020), videre-formidler vi dette direkte til alle ejere. For en god ordens skyld minder vi om, at et sådant eventuelt projekt i sidste ende naturligvis skal behandles behørigt på en generalforsamling.

  ·         Pga. coronapandemien vil arbejdsdag formentlig først blive til efteråret. På denne dag vil de forladte pulterrum med påsatte varsler senest blive tømt, hvis de ikke allerede er blevet det.

  ·         Vi er i kontakt med Radius om, at de skal genetablere tørrestativerne i Store Gård efter deres udgravning.

  ·         Vi arbejder stadig med at undersøge mulighederne for at skifte internet/TV/telefoni-leverandør.

  Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 19.30.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 19.30.

Resume af bestyrelsesmøde 31.03.2020 samt generel orientering

Skrevet af Jonas Udmark .

Afbud på mødet: Charlotte, Sophie

På grund af situationen med coronavirus blev mødet afholdt som en kort videokonference.

 • Dette var det første formelle bestyrelsesmøde siden Generalforsamlingen 2020, og det startede med, at nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev budt velkommen.

 • Daniel Nielsen blev uden modkandidater enstemmigt genvalgt som formand.

 • Bestyrelsen vedtog at udskyde resten af dagsordenen til næste møde. Herefter blev mødet hævet.

 

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 28.04.2020 kl. 19.15.

Resume af bestyrelsesmøder 13. januar 2020 og 25. februar 2020 samt generel orientering

Skrevet af Jonas Udmark .

(Ved en fejl blev resuméet fra januar 2020 ikke udgivet - vi beklager!)

Resume af bestyrelsesmøde 13. januar 2020 samt generel orientering

 

Afbud på mødet: Mette

 • Der er ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 • Der skal vælges to ny bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter på GF.
 • Vi evaluerer løbende den nye viceværtservice. Beboere er altid velkomne til at henvende sig til bestyrelsen med ris og ros!
 • Pga. tidsfrister går det ikke at vente til GF i februar, så en enig bestyrelse beslutter at anke “tagsagen” til Højesteret. Det er vores opfattelse, at den beslutning er i Ejerforeningens bedste interesse, og at den er loyal overfor Generalforsamlingens beslutninger om frasalg, og om at tagprojektet er sat på pause, indtil sagen er endeligt afgjort.
 • Ejerforeningen har dialog med Valby Lokaludvalg omkring Toftegårds Plads Nord.
 • Vi arbejder pt. på at optimere fjernvarmesystemet og har et godt samarbejde med BetterHome, som undersøger løsninger til at forbedre driftsøkonomien.
 • Loft- og kælderrum uden navn varsles tømt til ultimo april. Se separat opslag.

 

Resume af bestyrelsesmøde 25. februar 2020 samt generelorientering

(Mødet afholdtes kl. 18.00 - umiddelbart før generalforsamlingen)

 

Afbud på mødet: Mette

Dette var et kort møde før aftenens generalforsamling.

 • Vores nuværende gartner stopper desværre sin virksomhed, og vi undersøger erstatning.
 • En ny altanrunde er i gang. Interesserede kan henvende sig direkte til Altangruppen v/ Marie Korsgaard.
 • De to smedejernsporte (store gård og lille gård) lukker dårligt. Vi forsøger løbende at reparere dem, men de er slidte og kræver alles opmærksomhed. Husk at lukke portene!
 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 19.15.

 

Info til beboere i Lille Gård

Skrevet af Jonas Udmark .

Vores naboer i A/B Molbech er i gang med at renovere deres gårdareal.

Vi har fået oplyst, at arbejdet forventes at vare fra februar til september 2020.

 

Hvis du generes af støj el. lign. fra byggepladsen, skal du kontakte Københavns Kommune direkte på

https://www.kk.dk/støj

 

Mvh Bestyrelsen