Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Sommerferie medfører forlænget ekspeditionstid

Skrevet af Jonas Udmark .

Generalforsamling: Referatet er på trapperne

Referatet af generalforsamlingen er under udarbejdelse og godkendelse, hviket dog tager længere tid end normalt pga. sommerferien. Når det er klart, udsendes det som sædvanligt separat til alle ejere. Tidsfristen for udsendelse af referatet som bestemt af vedtægternes § 12.2 er 4 uger, dvs. at det kan forventes ejerne i hænde senest 22. juli. Men forhåbentlig før!

 

Hjemmesiden er under opdatering

Bemærk, at hjemmesiden p.t. er under opdatering, hvorfor der kan være sider som ikke virker, eller informationer som mangler eller er forældede. Det gælder bl.a. kontaktinformation for bestyrelsen.


Sommerferie

P.g.a. sommerferie kan der være længere svartid, hvis du skriver til bestyrelsen. Hvis du har ventet (for) længe, er du velkommen til at rykke os for svar.

Ny bestyrelse

Skrevet af Jonas Udmark .

Til almen orientering:

Efter generalforsamlingen 24. juni 2021 har bestyrelsen følgende medlemmer og suppleanter:

Bestyrelsesmedlem: Jacob Schriver Toftegårds Plads 2, 1.th.
Bestyrelsesmedlem: Jonas Udmark Toftegårds Plads 2, 3.tv.
Bestyrelsesmedlem: Henriette Damsø Toftegårds Allé 41, 4.th.
Bestyrelsesmedlem: Jakob Klindt Lyshøjgårdsvej 47, 4.tv.
Bestyrelsesmedlem: Kristoffer Hvidberg Rasmus Rasks Vej 10, st.th.
Suppleant: Simon Brandt Lyshøjgårdsvej 45, 3.th.
Suppleant: Peter Korsgaard Toftegårds Plads 8, 2.tv.
Suppleant  Nichlas Macdonald Toftegårds Allé 47, 4.tv.


Pga. sommerferien afholdes der ikke konstituerende bestyrelsesmøde før til august.

Som fungerende formand indtil da er valgt Jonas Udmark.Resume af bestyrelsesmøde 28. april 2021 samt generel orientering

Skrevet af Jonas Udmark .

 • Ny viceværtservice:

Pr. 01.05. er ejerdommenes nye vicevært: 
Wind Service, att: Steen Henningsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., 81 40 49 11

 • Dato for ordinær generalforsamling:

Den udskudte ordinære generalforsamling er nu planlagt til afholdelse 24. juni 2021 (med forbehold for corona-ændringer). Indkaldelse følger. Vi søger interesserede til at stille op som bestyrelselsmedlemmer, suppleanter og en webmaster. Kontakt os for mere info!

 • Internet:

Bestyrelsen har genforhandlet aftalen med Fibia, hvilket blandt andet vil indebære lavere priser og højere hastigheder. Nærmere detaljer følger snarest på hjemmesiden.

 • Støj i sommervarmen:

Vi beder jer om at tage hensyn til hinanden her om sommeren, hvor mange har vinduer og altandøre åbne. Vi opfordrer til at holde støjniveauet ved musikafspilning, fest, sammenkomster, etc. - både i gårdene og i lejlighederne - på et rimeligt niveau. Husk at overholde husordenen.

---

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.30.

Ny vicevært

Skrevet af Jonas Udmark .

Husk, at vi pr. 1. maj 2021 har skiftet vicevært.

Kontaktinformationen til vicevært er fremover:

Wind Service, att: Steen Henningsen           

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

81 40 49 11

 

Mvh

Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøder 2. marts 2021, 23. marts 2021 & generel orientering

Skrevet af Jonas Udmark .

(Vi beklager, at udsendelsen har været forsinket, hvilket desværre skyldes sygdom.)

Afbud på mødet 2. marts 2021:   Charlotte, Simon.
Afbud på mødet 23. marts 2021: Ingen.

 • Vandskader og forsikring

      I forbindelse med en konkret vandskade på ejendommen, hvor bygningens        forsikring ikke dækker skaden, gøres opmærksom på, at bygningens forsikring ikke dækker skader og følgeskader fra synlige rør, vaskemaskiner og lignende.

      Det indebærer, at den enkelte ejer skal drage ekstra omsorg for, at sådanne installationer, som befinder sig i lejlighederne, er i orden, herunder ved at der altid anvendes autoriserede håndværkere (vi anbefaler Kentho VVS), og at man servicerer sine maskiner etc. behørigt.

      Med andre ord: Hold øje med dine vandrør, vaske- og opvaskemaskiner etc.

 • Ny viceværtserviceVi skifter leverandør af viceværtservice ultimo april. Det er bestyrelsens forventning, at dette vil styrke samarbejdet mellem foreningen, viceværtservice og eksterne håndværkere.
  Den 30. april er sidste arbejdsdag for vores nuværende viceværtfirma, HP Ejendomsservice.
  Fra den 1. maj skal du kontakte vores nye leverandør, som er Wind Service. Kontaktinformation finder du i kontaktarket eller på hjemmesiden.

 • Udskiftninger i bestyrelsen
  Lars Hougaard udtræder af bestyrelsen pr. 1/4 pga. fraflytning, hvorefter suppleant Simon Brandt indtræder som bestyrelsesmedlem.
  Jens Zygmontowicz udtræder af bestyrelsen pr. 1/6 pga. fraflytning, hvorefter suppleant Charlotte Heijkoop indtræder som bestyrelsesmedlem.
 • Frasalg af loftsarealer til byg-op-projekter
  Foreningen tabte sagen i Højesteret, og frasalgene annulleres derfor. Bestyrelsen udsender i nær fremtid en kort redegørelse om hele sagen.
  I mellemtiden er der, som tidligere meddelt, udvist ny interesse for at købe hele loftsarealet, og bestyrelsen forhandler og vurderer pt. tilbuddene sammen med uvildige rådgivere. Det er bestyrelsens forventning, at et evt. endeligt købstilbud vil blive fremsat og præsenteret snart, hvis det ellers bliver muligt at holde beboermøde. Et købstilbud vil naturligvis skulle behandles på en generalforsamling.

 • Generalforsamling når forholdene tillader det

       Den afholdes normalt i februar, men er jo udskudt pga. forsamlingsforbuddet. Bestyrelsen forventer, at der bliver mulighed for at afholde GF senere i år, og vi vil naturligvis indkalde i så god tid som overhovedet muligt, så man kan planlægge sin deltagelse, men det er pt. helt umuligt at sige noget nærmere om hvornår.
Da situationen løbende ændrer sig, opfordrer vi til, at man holder øje med opslag i opgange og på hjemmesiden. Formel indkaldelse fremsendes som altid pr. e-mail eller brevpost, når det bliver aktuelt.

 • Hjertestarter

       Hjernesagen, som har hjemme på Lyshøjgårdsvej 43, har taget det gode initiativ at få opsat en hjertestarter.
Den sidder inde i Store Gård, på muren mellem bagtrapperne til Lyshøjgårdsvej 41 hhv. 43.

 • „Udvendig” grill ikke tilladt

   Bestyrelsen har fået en anmodning om tilladelse til ophængning af grill på den udvendige side af altanen. Vi har besluttet ikke at tillade dette. Så til orientering skal grilleri altså foregå inden for altanens „vægge”. Husk også, at kun gas- eller elektrisk grill er tilladt, jf. vores husorden.

---000---

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 28. april 2021 kl. 19.30.