Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Retssag om frasalg af loftsareal - afgørelse forventes primo 2021

Skrevet af Jonas Udmark .

På grund af sagspres ved domstolene er der desværre endnu ikke faldet en endelig afgørelse i den retssag, som pt. verserer mellem Ejerforeningen og nogle ejere vedr. frasalg af loftsarealer som besluttet af generalforsamlingen i 2017.

Sagens procedurer er afsluttet, og vi afventer kun den endelige dom, som vi havde en begrundet forventning om ville foreligge senest ved udgangen af 2020.

Ejerforeningen har nu modtaget meddelelse fra Højesteret om, at afgørelsen sandsynligvis kan forventes i perioden januar - april 2021. Angivelsen er dog vejledende, og nærmere kan det desværre pt. ikke angives.

 

Som hidtil vil bestyrelsen melde nærmere ud, så snart der måtte foreligge nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 25/11/2020

Skrevet af Jonas Udmark .

Afbud på mødet: Charlotte

 • Internet:
  Forhandlingerne med mulige internetleveradører er i slutfasen, og det forventes, at vi omkring starten af 2021 kan indgå en ny og bedre kontrakt med internet-/tv-/ telefonileverandør.

 • Frasalg af loftsareal:
  JYSK er fortsat interesseret i at købe tagarealerne mhp. at bygge lejligheder og tillige investere i ejendommens vedligeholdelse. Indtil den igangværende retssag om frasalg er afgjort, har vi ikke kunnet tage yderligere stilling til dette.
    Afgørelsen forventes i løbet af december måned. Når den foreligger, meddeler bestyrelsen hurtigst muligt yderligere information.

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
ønsker

BESTYRELSEN

Resume af bestyrelsesmøde 27/10/2020

Skrevet af Jonas Udmark .

 • Gener fra erhvervslejemålene:
  Såfremt man oplever gener (røg, støj, etc.) fra erhvervene i ejendommen, skal man – udover at kontakte bestyrelsen – selv henvende sig direkte til Københavns Kommune på www.kk.dk/støj
  Det er meget vigtigt, at man som individuel beboer får registreret klagen hos Københavns Kommune, da det hjælper foreningen med at dokumentere overfor kommunen, hvor stort et antal borgere, der generes af et givent problem.
 • Prisstigning vedr. signalforsyning:
  Fibia har (trasitionen tro) varslet prisstigning til nytår for internet/tv/telefoni. Informationen skulle gerne være tilgået de enkelte beboere direkte pr. brev fra Fibia (evt. e-Boks). Bestyrelsen har noteret prisstigningen og inddrager den i det igangværende arbejde med at forhandle en ny og bedre internetløsning.

Resume af bestyrelsesmøde 1. september 2020

Skrevet af Jonas Udmark .

Afbud på mødet: Simon

Nyt internet: Bestyrelsen er i gang med at hjemtage tilbud fra flere mulige leverandører og
forventer snart at kunne præsentere mulighederne.

Cykeloprydning: I løbet af efteråret rydder vi op i gamle cykler i gårdene. Hold øje med
særskilt opslag!

Næste bestyrelsesmøde er 29. september kl. 19.30 @ Lyshøjgårdsvej 39, kld.

Mvh bestyrelsen

Der er tændt for varmen

Skrevet af Jonas Udmark .

Det begynder igen at være koldt udenfor, og derfor er der nu blevet tændt for varmen i ejendommene.

Som altid kan det være, at din termostat har "sat sig" henover sommeren - hvis du har haft den stående på 0.

Prøv da at motionere termostaten, indtil vandet løber igennem.

Husk også at 'lufte' dine radiatorer ud, ved at åbne forsigtigt for den lille luftventil (kun på nyere radiatorer), indtil der løber vand ud.

Ved problemer, kontakt da vicevært - HP Ejendomsservice.

Mvh
Bestyrelsen