Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Højesteretsdom og ny interesse for loftsareal

Skrevet af Jonas Udmark .

Frasalg til byg-op er ugyldigt
Ejerforeningen besluttede i 2017 at frasælge en del af sit loftsareal til interesserede 4.salsbeboere. Indtægten fra salget skulle gå til at medfinansiere den kommende tagudskiftning.

Nogle ejere stævnede derefter ejerforeningen med påstand om, at salget var ugyldigt. Siden da har sagen verseret ved domstolene.

I dag, fredag den 12. februar 2021, er Højesteret kommet med sin afgørelse.

Dommen er desværre ikke faldet ud til ejerforeningens side, og dermed er sagen endeligt tabt.

Det betyder, at generalforsamlingsbeslutningen i 2017 om frasalg af loftsareal er ugyldig, og at de 14 fjerdesalslejligheder definitivt ikke kan bygge op.
Der kommer dermed ingen indkomst fra frasalg/byg-op-projekter til at dække en del af betalingen for udskiftning af taget. Ligeledes er de sagsomkostninger, som ikke dækkes af retshjælpsforsikringen, tabt.

Dommen kan læses på Højesterets hjemmeside: 

https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2021/2/ejerforenings-beslutning-om-salg-af-loftsareal-var-ugyldig/

Nyt tilbud på banen
Uafhængigt af alt dette har den nye ejer af det meste af erhvervsarealet i stueetagen, JYSK/Lars Larsen Group, udvist seriøs interesse i at købe hele loftsarealet med henblik på nyindrettelse af 5. salslejligheder samt bygningsforbedringer til gavn for hele ejendommen.

Da loftsarealet pga. Højesterets afgørelse jo nu er ”frit” på markedet igen, vil bestyrelsen derfor hurtigst muligt afklare, om JYSK’s tilbud er så interessant, at det kan præsenteres for Generalforsamlingen. I givet fald forventes det, at Generalforsamlingen skal beslutte, om ejerforeningen ønsker et frasalg til JYSK, med de indtægter og bygningsforbedringer, det medfører, eller om taget skal skiftes ved egenbetaling.

 

Resume af bestyrelsesmøde 26.01.2021 samt generel orientering

Skrevet af Jonas Udmark .

Afbud på mødet: Ingen

 • Generalforsamling: 

Pga. coronasituationen må generalforsamlingen udskydes, indtil vi igen kan forsamles forsvarligt. Den bliver således ikke afholdt i februar måned, som den plejer. Vi håber, at det kan lade sig gøre at afvikle den senere på foråret, men det er selvsagt umuligt at spå om. Til orientering udsender vi snarest årsrapport, budget og andre relevante dokumenter.

 

 • Webmaster:

Vi søger en webmaster til at administrere foreningens hjemmeside.
Du samarbejder med bestyrelsen om at lave nyhedsopslag og holde webstedets informationer opdaterede. Arbejdsbelastningen er ikke stor, og der modtages en lille honorar for arbejdet. Er du interesseret, så kontakt bestyrelsen!

 

 • Tilbud fra EDC:

Ejendomsmægleren EDC Valby har kontaktet bestyrelsen med ønske om, at vi videregiver følgende information: Hvis en ejer i Toftegårdene ønsker at sætte til salg via EDC Valby, gives der en rabat på 10.000 kr. på salæret. Kontakt kan rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 51502860.
Bestyrelsen ønsker at gøre det klart, at vi ikke anbefaler nogen mægler frem for andre, men vi finder, at det konkret er i medlemmernes interesse at få kendskab til et sådant tilbud.

 

 • Ensretning af Tortegårds Plads:

Der har igennem lang tid været episoder med uforsvarlig kørsel både på pladsen og op ad Rasmus Rasks Vej, især pga. af bilister, der skyder „genvej” uden om lyskrydset og i stedet kører ad de små veje.
Det er lykkedes bestyrelsen i samarbejde med Valby Lokaludvalg og Københavns Kommune at få ensrettet trafikken på Toftegårds Plads (nord). Vi håber, at dette medfører færre farlige situationer mellem bilister og bløde trafikanter/beboere.
Vær opmærksom på ensretningen, så du undgår en dum bøde!

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 24.02.2021 kl. 19.30.

Retssag om frasalg af loftsareal - afgørelse forventes primo 2021

Skrevet af Jonas Udmark .

På grund af sagspres ved domstolene er der desværre endnu ikke faldet en endelig afgørelse i den retssag, som pt. verserer mellem Ejerforeningen og nogle ejere vedr. frasalg af loftsarealer som besluttet af generalforsamlingen i 2017.

Sagens procedurer er afsluttet, og vi afventer kun den endelige dom, som vi havde en begrundet forventning om ville foreligge senest ved udgangen af 2020.

Ejerforeningen har nu modtaget meddelelse fra Højesteret om, at afgørelsen sandsynligvis kan forventes i perioden januar - april 2021. Angivelsen er dog vejledende, og nærmere kan det desværre pt. ikke angives.

 

Som hidtil vil bestyrelsen melde nærmere ud, så snart der måtte foreligge nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 25/11/2020

Skrevet af Jonas Udmark .

Afbud på mødet: Charlotte

 • Internet:
  Forhandlingerne med mulige internetleveradører er i slutfasen, og det forventes, at vi omkring starten af 2021 kan indgå en ny og bedre kontrakt med internet-/tv-/ telefonileverandør.

 • Frasalg af loftsareal:
  JYSK er fortsat interesseret i at købe tagarealerne mhp. at bygge lejligheder og tillige investere i ejendommens vedligeholdelse. Indtil den igangværende retssag om frasalg er afgjort, har vi ikke kunnet tage yderligere stilling til dette.
    Afgørelsen forventes i løbet af december måned. Når den foreligger, meddeler bestyrelsen hurtigst muligt yderligere information.

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
ønsker

BESTYRELSEN

Resume af bestyrelsesmøde 27/10/2020

Skrevet af Jonas Udmark .

 • Gener fra erhvervslejemålene:
  Såfremt man oplever gener (røg, støj, etc.) fra erhvervene i ejendommen, skal man – udover at kontakte bestyrelsen – selv henvende sig direkte til Københavns Kommune på www.kk.dk/støj
  Det er meget vigtigt, at man som individuel beboer får registreret klagen hos Københavns Kommune, da det hjælper foreningen med at dokumentere overfor kommunen, hvor stort et antal borgere, der generes af et givent problem.
 • Prisstigning vedr. signalforsyning:
  Fibia har (trasitionen tro) varslet prisstigning til nytår for internet/tv/telefoni. Informationen skulle gerne være tilgået de enkelte beboere direkte pr. brev fra Fibia (evt. e-Boks). Bestyrelsen har noteret prisstigningen og inddrager den i det igangværende arbejde med at forhandle en ny og bedre internetløsning.