Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Resume af bestyrelsesmøde 29. maj samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

• Bestyrelsen har noteret sig, at der rundt omkring er monteret adskillige nøglebokse. Da det kræver bestyrelsens godkendelse at opsætte ting på bygningerne, forbeholder vi os retten til at nedtage disse, eller andre, ikke godkendte effekter.

• Som besluttet på den ekstraordinære generalforsamling 22. maj, sættes tagudskiftningsprojektet midlertidigt på hold, indtil der er truffet afgørelse i den stævning, som ejerforeningen har modtaget. Det ser foreløbigt ud til at retssagens hovedforløb kan gennemføres i januar 2019.
• Bestyrelsen har konstateret en del problemer mht. opmagasinerede madvarer samt affald med videre, i porten til lille gård. Der arbejdes intenst på en løsning på disse problemer.
• Bestyrelsen har igangsat et arbejde for at udrede krav til en fremtidig vedligeholdelsesplan, med det formål at sætte fremtidige renovationsarbejder i system.
• Der er fundet et tilfælde af indvendig skimmelsvamp i en bagtrappe på Rasmus Rasks vej 4, som vil blive udbedret.
• Bestyrelsen gennemgik og reviderede sin interne arbejdsliste.
Kakerlakker: Det meldes fra beboerinitiativet, at der er fundet et nyt tilfælde af kakerlakker, som lader til at være et muligt oprindelsessted. Bekæmpelse er igangsat.
• Bestyrelsen vil indhente tilbud på at få træbehandlet terassedækket i lille gård, samt få udbedret de dørindfatninger, som ikke blev ordnet da hoveddørene på Toftegårds Plads blev udskiftet.
• Årets arbejdsdag afholdes i år pga. de mange øvrige aktiviteter, efter sommerferien i august måned.

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. Juni, kl. 19.00.

Varmen slukkes

Skrevet af Christian Bech .

Så er dagstemperaturerne efterhånden oppe på et sådant niveau, at vi kan slukke for varmen.

For at undgå at dine termostater sætter sig, så skru dem enten helt op på 5, eller sæt dem på frostsymbolet (*), så burde de være klar til når det bliver koldt igen.

 

Udskydelse af betalingsfrist for tagprojekt

Skrevet af Jonas Udmark .

Bestyrelsen har de seneste dage i samarbejde med sine rådgivere arbejdet på en udsættelse af betalingsfristen for tagudskiftningen, blandt andet som følge af den nu forestående nye afstemning om fælleslån. Opkrævningsdatoen er ikke længere den 1. april. Vi arbejder nu henimod en ny frist, foreløbigt den 1. maj. Nærmere orientering vil følge.

Mvh Bestyrelsen

Resume af bestyrelsesmøde 27. februar samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

  • Bestyrelsen konstitueredes og valgte enstemmig Jeppe Schoubye som ny formand.
  • Tagprojekt: Som annonceret på generalforsamlingen har ejerforening opnået tilbud svarende til en sum der ligger indenfor det af generalforsamlingen fastlagte budget, selv uden et eventuelt frasalg, hvorfor tagprojektet derfor går ind i sin næste fase. Det betyder, at der snarligt vil blive udsendt opkrævninger for udskiftningen til de enkelte ejere, med forfaldsdato 1. april.
  • Et nyt beboerinitiativ er i gang, med det formål at på ny stemme om en ændret formulering til at kunne optage fælleslån. Lykkes beboerne med at få dette stemt igennem, mindskes risikoen for at ejere må sælge deres lejlighed, som følge af tagudskiftningen.
  • Som ligeledes annonceret på generalforsamlingen er ejerforeningen i sin helhed blevet stævnet af tre ejere, med baggrund i den vedtagne beslutning om at frasælge loftsarealer for derved at gøre tagudskiftningen billigere. Sagen er overdraget til ejerforeningens jurist.
  • Bestyrelsen bemærker i henhold til spørgsmål stillet på generalforsamlingen, at der forefindes en almindelig udskiftningsplan (for døre, trapper, kloakker mv.), men at det er korrekt at der ikke ligger en langsigtet plan for udskiftning af større omfang såsom f.eks. vandsystem. Bestyrelsen har dog taget dette til efterretning, og vil i løbet af året udarbejde en sådan plan.
  • Bestyrelsen vil udarbejde en elektronisk version af velkomstbrev/FAQ til nye beboere, som lægges på hjemmesiden.
  • Bestyrelsen vil i april måned gennemføre den sidste faldstammerensning, således at vi får kommet "hele vejen rundt".
  • Bestyrelsen tager de mange henvendelser som uvedkommende personers ophold i gården meget alvorligt, og vil undersøge muligheder/pris for nyt nøglesystem og nye porte.
  • Bestyrelsen gør opmærksom på A4's SMS service, der giver beboerne mulighed for at følge med i tagprojektet, og modtage vigtige informationer. Vi lægger oplysninger om denne SMS service på hjemmesiden (link).

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 20. marts kl. 20.00.

SMS Service for tagudskiftning

Skrevet af Christian Bech .

Kære alle ejere og beboere

Information og varsling vedrørende den forestående tagudskiftning foregår primært via en SMS Service, stillet til rådighed af vores rådgiver, A4. For at tilmelde dig servicen bedes du sende en SMS til 27 24 71 95 med teksten:


Tilmeld Tofte(afsnit) (din adresse)

Se forklaringer samt eksempel herunder.


Vi har af praktiske grunde opdelt bygningerne i 4 afsnit:

TofteA
LV 43-47, TA 41-47,

TofteB
TA 49, TP 8-10, RV 16

TofteC
RV 2-10, LV 39-41

TofteD
VA 42, TP 2-6, SI 7

Forkortelser:
Lyshøjgårdsvej (LV), Toftegårds Allé (TA), Rasmus Rasks Vej (RV),
Vigerslev Allé (VA), Toftegårds Plads (TP), Sibbernsvej (SI).


Eksempel: Hvis du bor Lyshøjgårdsvej 47, 3. tv, som ligger i TofteA, skal du i SMS'en skrive:

Tilmeld TofteA LV 47 3. tv.


...og sende 27 24 71 95.

Du får en sms-bekræftelse, når du er tilmeldt. Hvis du ikke får bekræftelsen, så tjek omhyggeligt, at du har skrevet
rigtigt, og prøv igen.

Hvis du ikke tilmelder dig vil du stadig få mest vigtige informationer via opslag eller postkasse.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring eventuelt til 28 88 84 80.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen & A4