Velkommen til E/F Toftegaardene i Valby

Her kan du finde resuméer fra bestyrelsesmøder, information fra udvalgene, kontakter, og andet information som er relevant for beboere i ejerforeningen.

På forsiden kan du altid læse de nyeste artikler og derved følge med i hvad der sker i foreningen. I artikel arkivet kan du finde samtlige artikler sorteret efter kategorier.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Skrevet af Christian Bech .

Den ordinære generalforsamling afholdes i år onsdag d. 1. februar, kl. 19.00 i Valby Kulturhus på 5. sal.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor
 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  På valg er:
  Christian Bech (formand) og Karsten Feldborg er begge på valg og ønsker at genopstille.
  Ekstraordinært tillige Jette Christensen som er indtrådt i stedet for Ida Vinnars.
  Valg af suppleanter:
  Blandt suppleanterne er Jette Christensen oprindelig på valg og tillige Esben Theill Christensen som er fraflyttet.
 6. Valg af revisor.
 7. Forslag til behandling.
  a. Ingen foreligger.
 8. Eventuelt.

 

Resume af bestyrelsesmøde 4 januar samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Ingen

 • Indhold samt tidspunkter for ordinær og ekstraordinær generalforsamling drøftedes:
  • Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 1. februar (indkaldelse udsendes snarligt)
  • Der indkaldes med al sandsynlighed til ekstraordinær generalforsamling ang. optagelse af fælleslån og frasalg af fællesarealer onsdag d. 22. Februar.
 • Tilbud ang. plet reparation af opgange blev gennemgået, og det besluttedes at reparere to opgange, der er særligt plaget.
 • Tilbud på udskiftning af hoveddøre blev gennemgået, og det besluttedes at udskifte 5 hoveddøre på Toftegårds plads.
 • Jette indtræder i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling til erstatning for Esben, der fraflyttede 31.12.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 25. januar kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Fejl i udsendelse

Skrevet af Christian Bech .

Der er i dag ved en fejl desværre blevet udsendt en automatisk mail fra hjemmesiden, omhandlende en gammel nyhed fra sidste år ang. "Opgangsmøder".

 

Mailen er ikke relevant, så du kan se bort fra den.

Vi beklager ulejligheden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og Webmaster

Resume af bestyrelsesmøde 30 november samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

Afbud på mødet: Brian

 • Bestyrelsen vil gerne endnu en gang understrege, at såfremt VVS tilkaldes for at løse et problem, der viser sig at være på en beboers egne rør, så tilfalder regningen altid beboeren selv. Dette vil fremadrettet blive yderligere tydeliggjort på hjemmesiden.
 • Bestyrelsen vil undersøge prisen for at hhv. pletlappe versus at renovere hovedtrapperne, da der er flere steder der trænger gevaldigt.
 • Det går rigtigt godt med at benytte bytteskabet, men der har samlet sig nogle større ting, heriblandt indkøbsvogne, der har stået et stykke tid og vil blive bortskaffet.
 • Esben meddelte at han fraflytter, og derfor udtræder af bestyrelsen pr. 31.12.2016.
 • Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 4. januar kl. 19.00.

Følg os på facebook: www.facebook.com/groups/eftoftegaardene

 

Resume af bestyrelsesmøde 26. oktober 2016 samt generel orientering

Skrevet af Christian Bech .

 • Der er som planlagt blevet gennemført 1. etape af oprensninger af faldstammer, således at vi kan undgå propper og dermed opstigende kloakvand.
  Desværre viste det sig, trods talrige adviseringer, at mange beboere i de berørte opgange enten ikke var hjemme, eller ikke havde afleveret nøgle.
  Ejerforeningen skal stadig betale for de timer som kloakfirmaet kørte forgæves, og vi har derfor spildt en del penge. Bestyrelsen overvejer nu muligheden for hvorledes dette kan forbedres til en anden gang, f.eks. ved at have et bødesystem eller lignende for forgæves udkørsel.
 • Bestyrelsen vil gerne endnu en gang gøre opmærksom på, at såfremt VVS tilkaldes (f.eks. i forbindelse med manglende vandtryk), og det konstateres at problemet ligger i beboerens egne installationer, så vil det altid være beboeren selv, der skal betale for udbedringen, jf. vedtægternes paragraf 2.9.1. Bestyrelsen vil arbejde på, at processen for at bestille VVS arbejde i denne henseende forbedres, således at ansvaret bliver tydeligere i de enkelte tilfælde
 • Bestyrelsen har modtaget positive tilbagemeldinger fra de fleste af de beboere, hvis loftsrum berøres af et eventuelt frasalg af fællesarealer i forbindelse med etablering taglejligheder. Bestyrelsen arbejder derfor på at få de sidste tilsagn på plads, for at kunne præsentere en samlet løsning på en kommende ekstraordinær generalforsamling om dette.
 • Bestyrelsen har gennemgået årsregnskabet sammen med Wind Administration, og det lader til at vi kommer ud af 2016 med et meget pænt overskud i omegnen af 4-500.000 kr. Resultatet vil blive præsenteret på den ordinære GF i februar måned.
 • Bestyrelsen beklager de mange problemer der har været med det varme vand på Toftegårds Allé. Vi forsøger nu at få pumpen til at fungere, således at der ikke kommer flere udfald.
 • Kontakt hurtigst muligt vicevært eller VVS, hvis det varme vand skulle forsvinde igen.
 • Bestyrelsen har godkendt tilbud ang. udbedring af nedsunkne fliser foran den store port (store gård), således at skraldemændene kan komme ud igennem porten.